Název: Duchovní život Američanů
Další názvy: Spiritual Life of Americans
Autoři: Švehlová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Klečková, Gabriela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5710
Klíčová slova: duchovní život;spiritualita;náboženství;duchovní směry;Edgar Cayce
Klíčová slova v dalším jazyce: spiritual life;spirituality;religion;spiritual movements;Edgar Cayce
Abstrakt: Tato bakalářská práce zkoumá především různé aspekty duchovního života Američanů. Jedním z těchto aspektů je standardní forma náboženství. Avšak v Americe žijí také lidé, kteří neuznávají žádné náboženství, ale věří v boha a v podobné nadpřirozené věci. Tito Američané žijící spirituálním životem představují další aspekt. Směry zabývající se spiritualitou jsou zde chronologicky popsány. Tato bakalářská práce obsahuje také slavné Američany, kteří zkoumají spiritualitu, jako je například Edgar Cayce.
Abstrakt v dalším jazyce: The main purpose of this undergraduate thesis is to explore various aspects of Americans' spiritual life. One of the aspects is a standard form of religion. There are also people in the U.S. who do not appreciate any religion but trust in God and similar metaphysical things. The other aspect includes these people living spiritual life. There are various movements dealing with spirituality in this work. They are described chronologically. This thesis also comprises famous American spiritual people, such as Edgar Cayce.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Undergraduate Thesis.pdfPlný text práce768,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svehlova V.pdfPosudek vedoucího práce108,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svehlova O.pdfPosudek oponenta práce102,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svehlova.pdfPrůběh obhajoby práce35,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5710

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.