Název: Slovotvorný proces v českém a anglickém jazyce
Další názvy: Word-formation process in English and Czech
Autoři: Levová, Věra
Vedoucí práce/školitel: Stašková, Naděžda
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5712
Klíčová slova: slovotvorba;derivace;konverze;kompozice;méně běžné slovotvorné procesy
Klíčová slova v dalším jazyce: word-formation;derivation;conversion;compounding;less frequent word-formation processes
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá slovotvornými procesy, které lze najít v českém a anglickém jazyce. Jsou zde popsány tři nejběžnější procesy - derivace, konverze a kompozice, ale také ostatní, nepříliš časté slovotvorné procesy. Cílem je určit, které procesy čeština a angličtina sdílejí a které jsou typické pouze pro jeden z jazyků. O teoretickou část se následně opírá slovotvorná analýza, která má za úkol zjistit distribuci individuálních slovotvorných procesů v češtině a angličtině.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with word-formation processes that are to be found in Czech and English. There are described the three most usual processes - derivation, conversion and compounding, but also others, not so frequent word-formation processes. The aim is to determine which processes Czech and English share and which are typical only for one of the languages. The theoretical part consequently functions as a basis for text analysis which is given to determine distribution of individual processes in Czech and English.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Levova.pdfPlný text práce333,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Levova V.pdfPosudek vedoucího práce83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Levova O.pdfPosudek oponenta práce125,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Levova.pdfPrůběh obhajoby práce36,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5712

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.