Název: Minulost a přítomnost v románech Anne Enrightové
Další názvy: The Past and the Present in the Novels of Anne Enright
Autoři: Volfová, Viktorie
Vedoucí práce/školitel: Potočňáková, Magdaléna
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5713
Klíčová slova: Anne Enrighová;současná irská literatura
Klíčová slova v dalším jazyce: Anne Enright;contemporary irish literature
Abstrakt: Tato bakalářská práce srovnává romány současné irské autorky Anne Enright. Hlavním cílem této práce je srovnání novel The Gathering, What Are You Like? a The Wig My Father Wore, a to z pohledu prolínání minulosti a přítomnosti, které je nemožné od sebe oddělit. Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část popisuje vztahy v rodině i současné společnosti. Důležitý je element chybějící matky, který ovlivňuje hrdiny všech tří románů. Práce dále pojednává, jakým způsobem paměť a vzpomínky ovlivňují životy hlavních postav. Další část práce zkoumá způsob, jakým jsou romány této autorky ovlivňovány symboly moderní doby. Tato část upozorňuje na fakt, že i když technologie umožňuje zjednodušení každodenního života postav, zobrazuje i současné špatné způsoby komunikace i vnímaní světa samotnými postavami.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis focuses on different aspects of Enright?s work throughout her novels, such as The Gathering, What Are You Like? and The Wig My Father Wore. The thesis concentrates on the relationships in the families and in society; the way the past and the present is interlinked and affect one another. The inevitable role of memory and identity within human existence is obvious. It is necessary to point out that throughout the novels several symbols and motifs mingle, for instance, ghosts, mirrors and photographs, journeys with association with the inventions of modernity. Enright is perceived to be a feminist writer; consequently, the thesis pays attention on the mother, alive or dead, the way she is expressed in the novels considering the characters.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAN) / Bachelor´s works (DEL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Anne Enright.pdfPlný text práce333,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Volfova V.pdfPosudek vedoucího práce82,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Volfova O.pdfPosudek oponenta práce74,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Volfova.pdfPrůběh obhajoby práce36,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5713

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.