Název: JFK - Konspirační teorie: Případ Jima Garrisona
Další názvy: JFK Conspiracy: the Case of jim garrison
Autoři: Musilová, Kateřina Josefína
Vedoucí práce/školitel: Vice, William Bradley
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5719
Klíčová slova: John Fitzgerald Kennedy;atentát;Jim Garrison;vyšetřování;Earl Warren;komise;Lee Harvey Oswald
Klíčová slova v dalším jazyce: John Fitzgerald Kennedy;assassination;Earl Warren;commission;Jim Garrison;investigation;Lee Harvey Oswald
Abstrakt: Práce popisuje průběh vyšetřování atentátu na prezidenta Kennedyho a okolnosti, které k němu vedly, vedené Jimem Garrisonem a jeho kolegy. Stejně tak popisuje i nezpochybňovanější aspekty Zprávy Warrenovy koimse a chyby, kterých se Warrenova komise dopustila v průběhu jejího vyšetřování. V této práci jsou prezentovány důkazy, které vedly k zatčení Lee Harvey Oswalda, a možnost, že by Oswald mohl být nevinný. Jsou zde dále popsány závěry Jima Garrison a hlavní části soudního procesu s Clayem Shawem, který byl na základě těchto závěrů a důkazů obviněn z podílení se na konspiraci, která zabila prezidenta.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis describes the investigation of the assassination of President Kennedy and the circumstances leading to it conducted by Jim Garrison and his staff. Also the most questionable aspects of the Warren Commission Report and the mistakes the Warren Commission had made during its investigation are described here. This work presents evidence that caused the arrest of Lee Harvey Oswald and the possibility of him being innocent. There are also decried the conclusions of Jim Garrison and the main parts of the trial with Clay Shaw who was subsequently accused of being in charge of the conspiracy that killed the President.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BA_thesis_Musilova.pdfPlný text práce281,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Musilova V.pdfPosudek vedoucího práce85,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Musilova O.pdfPosudek oponenta práce79,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Musilova.pdfPrůběh obhajoby práce35,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5719

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.