Title: Sir Paul McCartney: jeho dílo a přínos pro britskou kulturu
Other Titles: Sir Paul McCartney: his Life Work and its Contribution to the British Culture
Authors: Hrochová, Linda
Advisor: Tollet, Andrew
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5721
Keywords: filmová tvorba;malířství;poezie;próza;hudební tvorba;populární hudba;klasická hudba;vlastenectví
Keywords in different language: film creation;visual arts;poetry;prose;music;popular music;classical music;patriotism
Abstract: Sir Paul McCartney je považován za významného umělce s místem narození, studií a časné kariéry v Liverpoolu ve Velké Británii. Je velmi všestranným umělcem se značnými úspěchy v mnoha oborech - zejména jako hudebník, ale také filmový producent, autor básní a spisovatel. Díky svému důkladnému vzdělání, inteligenci a píli se vypracoval také do role vrcholného manažera. Sir Paul McCartney se zabývá těmito uměleckými obory: filmová tvorba, poezie, hudební tvorba a psaní knih. Tato bakalářská práce analyzuje každé z těchto odvětví, hodnotí je z hlediska jejich přínosu společnosti a uměleckého úspěchu a dochází k závěru formou srovnání těchto aktivit, které je založené na předchozím výzkumu.
Abstract in different language: Sir Paul McCartney is considered to be a significant artist with his place of birth, studies and early career in Liverpool, Great Britain. He is a very universal artist with considerable success in many branches ? mostly as a musician, but also as a film producer, poet and a writer. His precise education, intelligence and diligence has brought him to a role of a capable top manager. There are four main branches that Sir Paul McCartney has tried to develop his business in: film, poetry, music and authorship of books. This thesis will analyse each of these fields of art in detail, evaluate them in terms of their contribution to the society and artistic success and finally draw a conclusion by way of a comparison of these based on the research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BA_Thesis_Hrochova.pdfPlný text práce545,31 kBAdobe PDFView/Open
Hrochova V.pdfPosudek vedoucího práce608,84 kBAdobe PDFView/Open
Hrochova O.pdfPosudek oponenta práce679,16 kBAdobe PDFView/Open
Hrochova.pdfPrůběh obhajoby práce251,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5721

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.