Název: Jak Češi vnímají (zejména anglicky mluvící) cizince
Další názvy: How do Czech People Perceive (namely English speaking) foreigners
Autoři: Zanklová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Slavíková, Libuše
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5722
Klíčová slova: cizinci;kultura;menšina;rasismus
Klíčová slova v dalším jazyce: foreigners;culture;minority;racism
Abstrakt: Hlavním úkolem této bakalářské práce bylo zjistit, jaký vztah mají Češi obecně k příslušníkům cizích národností. Zaměřila jsem se zejména na uplatnění předsudků a jazykové bariéry v jejich chování. Důležitým aspektem byla situace, v níž by byl občan České republiky nucen pomoci příslušníkovi jiné národnosti (například pokud by cizinec hledal určitý objekt ve větším městě, kde se vyznají pouze jeho obyvatelé).
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis summarises the attitude of Czech people to foreigners. In the theoretic part, there is described the connection of languages and culture of other nations with the typical Czech viewpoint on foreigners. It is focused on the practical use of English language as the favourite study subject of Czech pupils. The practical part is based on the public research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Monika.pdfPlný text práce941,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zanklova V.pdfPosudek vedoucího práce120,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zanklova O.pdfPosudek oponenta práce109,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zanklova.pdfPrůběh obhajoby práce35,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5722

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.