Název: Život a odkaz Olivera Cromwella
Další názvy: The Life and Legacy of Oliver Cromwell
Autoři: Korda, Jan
Vedoucí práce/školitel: Tollet, Andrew
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5724
Klíčová slova: Oliver Cromwell;život;odkaz;občanská válka;protektorát;Drogheda
Klíčová slova v dalším jazyce: Oliver Cromwell;life;legacy;civil war;protectorate;Drogheda
Abstrakt: Moje práce se zabývá životem a odkazem Olivera Cromwella, popisuje nejdůležitější události v jeho životě a zkoumá, jak je vnímán dnes.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis deals with the life and legacy of Oliver Cromwell, desribing the most important events in his life and investigating how is he regarded nowadays.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
J_Korda-Oliver_Cromwell.pdfPlný text práce408,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Korda V.pdfPosudek vedoucího práce90,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Korda O.pdfPosudek oponenta práce97,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Korda.pdfPrůběh obhajoby práce36,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5724

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.