Název: Jazykový vývoj a proces utváření jazykových kompetencí bilingvních dětí
Další názvy: Language Development (Processing and Performance) of Bilingual Children
Autoři: Gálová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Slavíková, Libuše
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5730
Klíčová slova: bilingvismus;dvojjazyčnost;děti;jazykový vývoj;výchova;případová studie
Klíčová slova v dalším jazyce: bilingualism;children;language development;language acquisition;language strategy;case study
Abstrakt: Tato práce se zabývá jazykovým vývojem bilingvních dětí, přičemž je zaměřena především na simultánní osvojování si obou jazyků v přirozeném prostředí, zejména v rámci rodiny. Hlavním cílem práce je objasnit proces jazykového vývoje, během kterého se děti stávají bilingvními jedinci a popsat určitého jeho rysy, které tyto děti odlišují od dětí monolingvních. Praktická část práce obsahuje případovou studii česko-anglické rodiny, v níž jsou děti vychovávány za použití strategie jeden člověk-jeden jazyk. Její detailní popis má poskytnout hlubší vhled do tematiky bilingvismu a ilustrovat problematiku popsanou v části teoretické.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis addresses the phenomenon of bilingual children and their language acquisition. It is thematically focused on their bilingual language development including both processing and performance. It deals with early (childhood) bilingualism and concentrates primarily on children acquiring both languages in a natural setting. The focus is on simultaneous acquisition of two languages which refers to children who acquire two languages from birth, especially within the family. The work demonstrates the fact that the process the bilingual children go through shows some common features that set them apart from monolinguals in interesting ways. In practical part of the thesis a detailed portrait of a particular Czech-English family is given.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zuzana Galova_BP.pdfPlný text práce571,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Galova Z. V.pdfPosudek vedoucího práce588,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Galova Z. O.pdfPosudek oponenta práce617,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Galova Z..pdfPrůběh obhajoby práce246,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5730

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.