Název: JFK - americká ikona
Další názvy: JFK - american icon
Autoři: Kotenová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Vice, William Bradley
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5733
Klíčová slova: americký prezident;John Fitzgerald Kennedy;Dallas;atentát;Jacqueline Kennedy;kubánská krize;Zátoka sviní;nové hranice;politika
Klíčová slova v dalším jazyce: american president;John Fitzgerald Kennedy;Dallas;assassination;Jacqueline Kennedy;cuban crisis;Bay of pigs;new frontier;politics
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je JFK ? Americká Ikona. Toto téma jsem si zvolila z důvodu, že osoba Johna Fitzgeralda Kennedyho stále vzbuzuje zájem i po 49 letech. Bakalářská práce se zabývá 35. prezidentem Spojených Států Amerických, Johnem Fitzgeraldem Kennedym, který byl zavražděn 22. listopadu 1963 v Dallasu. Bakalářská práce poskytuje stručné popsání jeho života, politické kariéry a odkazu, jenž ponechal. Tato bakalářská práce je rozdělená do tří hlavních kapitol, kde každá obsahuje několik podkapitol. První kapitola poskytuje pohled na Kennedyho rodinné zázemí, jeho otce Josepha Kennedyho a bratra Josepha Kennedyho Jr. Dále pokračuje Kennedyho vzděláním, zkušenostmi ve válce, před prezidentským obdobím a končí jeho ženou, Jacqueline, která se také stala určitou ikonou. Následující kapitola pojednává o Kennedyho politice. Konkrétně o tom, jak se stal prezidentem a popisuje nejznámější události, které se odehrály během jeho vlády. V poslední kapitole bakalářské práce je diskutován Kennedyho odkaz a vliv na následující generace. V závěru bakalářská práce shrnuje fakta, proč může být John Fitzgerald Kennedy považován za Americkou ikonu.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this undergraduate thesis is JFK ? American Icon. It deals with John Fitzgerald Kennedy, the person of the 35th President of the United States of America, who was assassinated in Dallas on November 22, 1963. Thesis provides a brief description of his life, political career and legacy which he left. This thesis is divided into three chapters, where each chapter contains several parts. First chapter deals with Kennedy´s family background, his father Joseph Kennedy and his brother Joseph Kennedy Jr. It continues with JFK´s education, war experience, Pre ? Presidency period. The first chapter finishes with his wife, Jacqueline. Second chapter deals with Kennedy´s policy. Better said, how he became a President and describes the most known events which happened during his presidency. In the final chapter of this thesis, Kennedy´s legacy and influence is discussed. In the conclusion of this thesis are summarized the facts, why can be Kennedy considered as an icon.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC_final.verzePortal_seZadanim.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kotenova V.pdfPosudek vedoucího práce717,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kotenova O.pdfPosudek oponenta práce609 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kotenova.pdfPrůběh obhajoby práce252,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5733

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.