Název: Role zločinu v modernismu
Další názvy: The Role of Crime in Modernism
Autoři: Mládková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Vice, William Bradley
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5735
Klíčová slova: Francis Scott Fitzgerald;Dashiell Hammett;Raymond Chandler;femme fatale;film noir
Klíčová slova v dalším jazyce: Francis Scott Fitzgerald;Dashiell Hammett;Raymond Chandler;femme fatale;film noir
Abstrakt: Bakalářská práce zachycuje význam zločinu v americké společnosti v období modernismu v literárních dílech Velký Gatsby, Maltézský sokol a Hluboký spánek a v jejich následném filmovém zpracování. Bakalářská práce je rozdělena do pěti částí. První popisuje historické události, které se odehrály ve Spojených Státech Amerických, a které se staly inspirací pro vytvoření literárních postav a specifického prostředí v těchto knihách. Druhá a třetí část je zaměřena na nebezpečné ženské hrdinky takzvané femme fatales a na to, jakým způsobem na ně reagovali mužské postavy. Čtvrtá část vystihuje vliv prostředí a událostí ve společnosti na morálku a etiku hlavních postav. Jsou zde porovnána období bouřlivých dvacátých let, začátek a konec velké hospodářské krize. Pátá část je zaměřena na typický jazyk a prostředí knih Maltézský sokol a Hluboký spánek a na jejich zpracování do filmových adaptací spadajících do žánru filmového noiru. V závěru této práce je ukázáno, jakým způsobem typické prvky této literatury a noiru ovlivnily i současnou filmovou tvorbu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to analyze crime on the modern novel, specifically Francis Scott Fitzgerald?s The Great Gatsby, Dashiell Hammett?s The Maltese Falcon and Raymond Chandler?s The Big Sleep and on their subsequent film adaptation. The thesis is divided into five parts. The first one describes historical events which affected American society and which were reflected in literature. The second and the third parts are focused on women known as femme fatales and on reactions of male characters to the female dangerous behavior. The forth part deals with the influence of the environment on the morality and ethical behavior of the main characters during the Roaring Twenties and the Great Depression. The last part captures the significance of a typical language and surrounding in the books for their subsequent film adaptation into the genre called film noir. In the conclusion there is shown that the features of hard-boiled literature and film noir affected even contemporary films.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BA THESIS.pdfPlný text práce386,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mladkova V.pdfPosudek vedoucího práce660,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mladkova O.pdfPosudek oponenta práce579,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mladkova.pdfPrůběh obhajoby práce258,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5735

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.