Název: Srovnání gerundia a invinitivu ve funnkci podmětu v anglické větě
Další názvy: The competition of the gerundial and infinitive clauses in the function of subject of an English sentence
Autoři: Neuman, Petr
Vedoucí práce/školitel: Petrlíková, Jarmila
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5736
Klíčová slova: anglická gramatika;lingvistika;podmět;gerund;infinitive
Klíčová slova v dalším jazyce: english grammar;linguistics;subject;gerund;infinitive
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá použitím gerundia a infinitivu v roli podmětu v anglické větě. Na základě informací získaných z odborné literatury, práce ve své první časti vysvětluje co je to infinitiv a co je to gerundium a ukazuje způsoby použití v roli podmětu (pozice ve větě, použití sponového nebo plnovýznamového slovesa). Druhá část práce zkoumá 247 příkladů gerundiálního a infinitivní podmětu získaných z několika knih současné anglické tvorby: Dawning Book 1 of The Untouchable Stave Trilogy and Quest Book 2 of The Untouchable Stave Trilogy od D. A. Caldwell, Harry Potter a Kámen mudrců, Harry Potter a Tajemná komnata, Harry Potter a Vězen k Azkabanu, Harry Potter a Ohnivý pohár a Harry Potter a Fénixův řád od J. K. Rowlingové. Výsledky ukazí četnost použití infinitivního a gerundialního podmětu a jejich zpusoby realizace.
Abstrakt v dalším jazyce: The undergraduate thesis deals with use of gerundial and infinitive clauses as a subject in English sentence. According to knowledge gained from reference books it explains in its first part what infinitive and gerund (difference between gerund, participle, verbal noun) is and shows the ways of using these in role of the subject (position in sentence, copular or lexical verb use). The second part of these thesis analyses 247 excerpts of gerundial and infinitive subjects gained from several books: Dawning Book 1 of The Untouchable Stave Trilogy and Quest Book 2 of The Untouchable Stave Trilogy by D. A. Caldwell written in 2011, Harry Potter And the Sorcerer?s Stone by J. K. Rowling written in 1997, Harry Potter and the Chamber of Secrets by J. K. Rowling written in 1999, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban by J. K. Rowling written in 1999, Harry Potter and the goblet of fire by J. K. Rowling written in 2000 and Harry Potter and the Order of Phoenix by J. K. Rowling written in 2003. The results show the frequency of using infinitive or gerundial subjects and its means of realizasion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Undergraduate_Thesis_Neuman_2012.pdfPlný text práce551,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Neuman V.pdfPosudek vedoucího práce117,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Neuman O.pdfPosudek oponenta práce107,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Neuman.pdfPrůběh obhajoby práce36,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5736

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.