Název: Shakespeare na jevišti a na plátně: Král Lear
Další názvy: Shakespeare on stage and screen: King Lear
Autoři: Šapovalová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Potočňáková, Magdaléna
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5741
Klíčová slova: William Shakespeare;Král Lear;Akira Kurosawa;Ran;tragédie;filmová adaptace
Klíčová slova v dalším jazyce: William Shakespeare;King Lear;Akira Kurosawa;Ran;tragedy;film adaptation
Abstrakt: Práce se zabývá dílem Williama Shakespeara, které se nazývá Král Lear. Cílem této práce je zaměřit se na filmové adaptace této tragédie. Dále práce nabízí porovnání díla s filmem Ran, režírovaným japonským režisérem Akirou Kurosawou.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is concerned with a work of William Shakespeare, King Lear. The aim of the thesis is to focus on movie adaptations of this tragedy. Further the thesis provides comparison of the play with movie Ran, directed by Japanese director Akira Kurosawa.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAK - Sapovalova.pdfPlný text práce244,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sapovalova V.pdfPosudek vedoucího práce82,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sapovalova O.pdfPosudek oponenta práce96,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sapovalova.pdfPrůběh obhajoby práce36,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5741

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.