Název: Shakespeare na plátně a na jevišti: Zkrocení zlé ženy
Další názvy: Shakespeare on Stage and Screen : The Taming of the Shrew
Autoři: Šebová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Potočňáková, Magdaléna
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5742
Klíčová slova: William Shakesperae;komedie;Zkrocení zlé ženy;adaptace;proměny postav
Klíčová slova v dalším jazyce: William Shakespeare;comedy;The Taming of the Shrew;adaptations;transformations of the characters
Abstrakt: Název mé bakalářské práce je Shakespeare na jevišti a na plátně: Zkrocení zlé ženy a jejím předmětem je analýza a porovnávání originálního textu od Williama Shakespeara s dvěma filmovými adaptacemi vytvořenými v letech 1967 a 1999. První kapitola pojednává o době, kdy Shakespeare žil a tvořil, zejména o době, kdy napsal Zkrocení zlé ženy. V druhé části je popsáno postavení ženy ve společnosti v té době, které nebylo vůbec jednoduché.Druhá kapitola popisuje originální Shakespearův text především z hlediska postav, které ukazuje v situacích, které jsou typické pro jejich charakter a vlastnosti.Ve třetí kapitole jsou popsány postavy z obou zmíněných adaptací. Jsou zde vykresleny v situacích, které se liší od původního textu.Čtvrtá a pátá kapitola se zabývá vývojem a proměnami postav v původním díle i v obou adaptacích. Tyto dvě kapitoly nabízejí komplexní analýzu těchto postav. Postavy jsou jednotlivě charakterizovány a jsou popsány změny, kterými prošly během děje Shakespearova textu a také změny, ke kterým došlo v adaptacích.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis focuses on one of Shakespeare?s comedy named The Taming of the Shrew and its two adaptations. The thesis compares the original with the film directed by Franco Zeffirelli called equally as Shakespeare?s text and with the modern film directed by Gil Junger named 10 Things I Hate about You. The comparison mainly focuses on the differences among the characters in the original and its adaptations.The very first chapter describes the Renaissance period and the status of the women in that time.The following chapter describes the characters, from the original text written by William Shakespeare, put in the situations typical for them. The third chapter offers the comparison of the original with its mentioned adaptations. This comparison focuses mainly on the characters again.The chapters number four and five portray the development and the transformation of the characters in the original text and in the adaptations. These parts offer the comprehensive analysis of the individual characters.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce489,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sebova V.pdfPosudek vedoucího práce650,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sebova O.pdfPosudek oponenta práce619,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sebova.pdfPrůběh obhajoby práce247,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5742

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.