Název: Vliv J.R.R. Tolkiena na fantasy literaturu
Další názvy: J. R. R. Tolkien´s Influence on Fantasy Literature
Autoři: Šimeček, Martin
Vedoucí práce/školitel: Potočňáková, Magdaléna
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5743
Klíčová slova: J. R. R. Tolkien;fantasy;literatura;vliv;rasy;mapy;jazyk;stvoření
Klíčová slova v dalším jazyce: J. R. R. Tolkien;fantasy;literature;influence;races;maps;language;creatures
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je odhalit a popsat vliv práce Johna Ronalda Reuela Tolkiena na moderní fantasy literaturu. Tato práce je rozdělena na tři hlavní části. První část přináší stručné shrnutí života J. R. R. Tolkiena. Část druhá analyzuje několik význačných oblastí Tolkienových knih a knih ostatních autorů fantasy literatury. Poslední část shrnuje nalezené rozdíly a snaží se odhalit možný vliv Tolkiena na žánr fantasy literatury.
Abstrakt v dalším jazyce: The object of this undergraduate thesis is to find and analyze the impact of work of John Ronald Reuel Tolkien on modern fantasy literature. This bachelor thesis is divided into three main parts. The first part brings brief summary of life of J. R. R. Tolkien. The second part analyzes several areas of interest in Tolkien?s novels and in novels of other authors of fantasy literature. The final part summarizes the differences and tries to reveal possible areas of influence of Tolkien on the genre of fantasy literature.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ABAK_Simecek.pdfPlný text práce184,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simecek V.pdfPosudek vedoucího práce92,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simecek O.pdfPosudek oponenta práce70,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simecek.pdfPrůběh obhajoby práce35,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5743

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.