Název: Generál George S. Patton a jeho vliv na vývoj Druhé světové války
Další názvy: General George S. Patton and his influence on the development of the Second World War
Autoři: Slezák, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Vice, William Bradley
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5747
Klíčová slova: 2. světová válka;George Smith Patton;Ardeny;Plzeň
Klíčová slova v dalším jazyce: world war II;George Smith Patton;Ardennes;Pilsen
Abstrakt: Téma mé bakalářské práce je věnováno americkému generálu Georgi S. Pattonovi, Jr. a jaký vliv měla jeho přítomnost na vývoj Druhé světové. Byl to bez pochyby jeden z nejlepších vojevůdců vůbec v celé historii moderních dějin. S trochou nadsázky lze říci, že Patton byl nejúčinnější zbraň spojeneckých vojsk během bojů v 2. Světové válce. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První z nich pojednává o Pattonově původu, jeho raných let strávených s rodinou na Lake Vineyardu. Zahrnuje také kapitoly jeho nelehkých studijních let, které mu byly ztíženy dyslexií, kterou od mala trpěl. Závěr první části je věnován Pattonově účasti v 1. Světové válce a létům v období meziválečném, roky, které pro něj byly utrpením. Druhá část je věnována období Druhé světové války a Georgovo působení v ní. Popisuje Pattonovo velení v Severní Africe, odkud se přemístil do Evropy a začal své tažení na Italském ostrově Sicílie. Téměř po roce pokračoval z Francie a skončil až za Plzní. Odtud mu nebylo povoleno pokračovat dál. V poslední části je rozebráno, jaké přínosy si můžeme vzít z Pattonova velení vůbec za jeho celou kariéru. A ne jen velení v bojích, ale řízení cvičení a cvičných operací. Mezi jeho přednosti patřila především rychlost, kterou byl schopen se svými muži postupovat a ničit nepřítele.
Abstrakt v dalším jazyce: The object of my thesis is the famous American, George S. Patton, Jr. He was one of the most redoubtable generals in World War II. This work is divided into three parts. The first deals with Patton?s roots, including his ancestors, and how and when they arrived to the American continent. It continues with Patton?s educational life at Virginia Military Institute and the U.S. Military Academy at West Point. Included is also the mention of his operation in Mexico and his subsequent entrance to World War I. The first section of the thesis ends by Patton?s life at inter-war period. The second section of the thesis pertains to the Second World War and Patton?s performance there. It is divided on the basis of his most important landings which begin in North Africa. From there he moved to Europe, specifically to Sicily. After almost one year his movements continued in Europe. From France his movements moved in an easterly direction. Due to political reasons the movement was stopped a few kilometres behind the West Bohemian metropolis, Pilsen. The last section speaks of Patton?s contribution to the army. There are discussed the findings which can be contributive for next generations of generals and commanders.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Thesis VSlezak.pdfPlný text práce442,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slezak V.pdfPosudek vedoucího práce624,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slezak O.pdfPosudek oponenta práce712,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slezak.pdfPrůběh obhajoby práce252,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5747

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.