Název: Portrét amerických ideálů v dílech Arthura Millera
Další názvy: Portrait of the American Ideals in the Works of Arthur Miller
Autoři: Štembera, Martin
Vedoucí práce/školitel: Vice, William Bradley
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5749
Klíčová slova: americké ideály;americký sen;otcovství;víra;židovství;sebevražda;utrpení;Velká hospodářská krize
Klíčová slova v dalším jazyce: american ideals;american dream;paternity;judaism;suitside
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním amerických ideálů v dílech i životě amerického dramatika Arthura Millera a zkoumá jeho myšlenku, která je založena na nutnosti takzvaného "utrpení". Tato práce nemá za úkol doslovně popisovat děj jednotlivých her, ale snaží se zaměřit na motivy, které se v jeho dílech vyskytují. Hlavním motivem této práce je v první řadě role neúspěšného otce rodiny, který se snaží během velké hospodářské krize jít svým dětem příkladem. V práci hrají vedle Millerovy biografie a názorů světových kritiků významnou roli jeho hry Smrt obchodního cestujícího, Pohled z mostu, Všichni moji synové a také Čarodějky ze Salemu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with American ideals in the works and life of American playwright Arthur Miller. It examines his thought based on necessity of "suffering". This work does not aim for description of his single plays, but it focuses on motives that appear in them. The main motive of this thesis is the role of the failed father, who during The Great Depression tried to show the right way of living to his children. The idea of this thesis is supported with Miller's biographies and opinions of many scholars. This work focuses mostly on four Arthur Miller's works: Death of a Salesman, A View from the Bridge,All My Sons and The Crucible.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stembera_Portrait of American Ideals.pdfPlný text práce515,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stembera V.pdfPosudek vedoucího práce81,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stembera O.pdfPosudek oponenta práce83,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stembera.pdfPrůběh obhajoby práce37,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5749

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.