Název: Výukový elektronický materiál - Počítačová infiltrace a způsoby ochrany
Další názvy: Electronic material of Education - Computer infiltration and methods of protection
Autoři: Franc, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Filipi, Zbyněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5755
Klíčová slova: elektronický kurz;ProAuthor;počítačová infiltrace;způsoby ochrany;malware;viry;červi;trojské koně;adware;spyware;phishing;pharming;firewall;aktualizace;antivirový software
Klíčová slova v dalším jazyce: electronic course;ProAuthor;computer infiltration;methods of protection;malware;viruses;worms;trojan horses;adware;spyware;phishing;pharming;firewall;updates;antivirus software
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření elektronického kurzu, v autorském systému ProAuthor, zaměřeného na Počítačovou infiltraci a způsoby ochrany. Tento elektronický materiál bude sloužit pro výuku studentů, studujících distanční formou, v předmětu Výpočetní technika ve společnosti na katedře výpočetní a didaktické techniky. Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části, na elektronický kurz a na textovou část popisující použité postupy a programy při tvorbě kurzu.
Abstrakt v dalším jazyce: The main task of the bachelor thesis was to create an electronic course in the authorial system ProAuthor, focusing on computer infiltration and methods of protection. This electronic material will be used by students studying distance form at the subject Computer technology in society at the Department Computer Science and Educational Technology. This bachelor thesis is divided into electronic course and text part describing used methods and programs in creating the course.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Franc_062012_posudek_vedouciho_Filipi.pdfPosudek vedoucího práce131,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Franc - opon..pdfPosudek oponenta práce123,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Franc - prot..pdfPrůběh obhajoby práce32,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5755

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.