Název: Barvy v digitální fotografii
Další názvy: Color in digital photography
Autoři: Elgrová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Kocur, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5758
Klíčová slova: barevný model;RBG;CMYK;HSB;HSV;HSL;Cie L*a*b;barevný režim;barevný prostor;sRGB;Adobe RGB;správa barev;ICC profily
Klíčová slova v dalším jazyce: color model;RBG;CMYK;HSB;HSV;HSL;Cie L*a*b;color mode;color space;sRGB;Adobe RGB;color management;color profiles
Abstrakt: Tato bakalářská práce shrnuje pojmy, které souvisejí s barvami v digitální fotografii. Dále práce vysvětluje jednotlivé barevné modely, režimy, prostory a problematiku užití barevných profilů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis summarizes terms that are connected with colors in digital photography. Also the thesis explains each of color model, color modes, spaces and issue of using the color profiles.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ElgrovaM_BP.pdfPlný text práce4,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Elgrova - ved..pdfPosudek vedoucího práce83,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Elgrova-BP-posudekoponenta.pdfPosudek oponenta práce648,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Elgrova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce32,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5758

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.