Název: Zhodnocení kvality webů ZŠ ve vybraných regionech Plzeňského kraje
Další názvy: The Rating of Quality of Web Pages of Basic Schools in Chosen Regions of Pilsner County
Autoři: Dlesk, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Jakeš, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5766
Klíčová slova: základní školy;hodnocení kvality;webové stránky;kvalita webových stránek;bezpečnost webových stránek;přehlednost webových stránek;design webových stránek;validita;přístupnost
Klíčová slova v dalším jazyce: basic shools;rating od quality;web pages;quality of web pages;security of web pages;clarity of web pages;design of web pages;validity;accessibility
Abstrakt: Výběr základních škol pro hodnocení jejich webů. Vytvoření hodnotícího systému. Zhodnocení kvality webů vybraných základních škol. Představení výsledků hodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: Selection of basic shools for rating of their web pages. Creation of rating system. Rating of quality of web pages of basic shools. Introdution of results of rating.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_DLESK_PDF.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dlesk - ved..pdfPosudek vedoucího práce101,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dlesk - opon..pdfPosudek oponenta práce148,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dlesk - prot..pdfPrůběh obhajoby práce33,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5766

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.