Název: Redakční systémy a jejich uplatnění pro tvorbu školního webu
Další názvy: Editorial systems and their use in creating a school website
Autoři: Baťko, Jan
Vedoucí práce/školitel: Jakeš, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5767
Klíčová slova: redakční systém;PHP;Joomla!;Drupal;školní web;analýza;zákon;přístupnost;správa;rozšíření;modul;plugin
Klíčová slova v dalším jazyce: content management system;PHP;Joomla!;Drupal;school website;analysis;law;accessibility;administration;extension;module;plugin
Abstrakt: Práce nejprve představuje dva nejrozšířenější redakční systémy provozované na systému PHP Joomla! a Drupal. Další částí je analýza vybraných webů škol Plzeňského kraje. Ta se zaměřuje na informace, které školy na svých webech zveřejňují. Po jejich prozkoumání z analýzy vyplynul seznam požadavků škol na jejich web. Přihlédnuto bylo také k zákonům, které se týkají obsahové stránky webu a byly zmapovány i zásady zabývající se přístupností. Jednou z hlavních částí práce je doporučení možností tvorby a správy webu v redakčních systémech na základě požadavků škol, které byly zjištěny v analýze a představení možných rozšíření pro realizaci těchto požadavků.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis introduces the two most frequently used editorial systems that are running on the PHP system Joomla! and Drupal. Another part is the analysis of selected school websites of the Pilsen region. The analysis focuses on the pieces of information that the schools publish. After their having been surveyed a list of items that should be on a school website emerged. Laws relating to the content of a school web site and its accessibility were taken into consideration when compiling the list, too. One of the main parts of the thesis is the recommendation of possibilities of designing and administration in editorial systems based on the schools' requirements that were found in the analysis and presenting possible extensions for implementation of these requirements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Batko_bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Batko - ved.jpgPosudek vedoucího práce862,83 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Batko_posudek.pdfPosudek oponenta práce112,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Batko - prot..pdfPrůběh obhajoby práce33,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5767

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.