Title: Redakční systémy a jejich uplatnění pro tvorbu školního webu
Other Titles: Editorial systems and their use in creating a school website
Authors: Baťko, Jan
Advisor: Jakeš, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5767
Keywords: redakční systém;PHP;Joomla!;Drupal;školní web;analýza;zákon;přístupnost;správa;rozšíření;modul;plugin
Keywords in different language: content management system;PHP;Joomla!;Drupal;school website;analysis;law;accessibility;administration;extension;module;plugin
Abstract: Práce nejprve představuje dva nejrozšířenější redakční systémy provozované na systému PHP Joomla! a Drupal. Další částí je analýza vybraných webů škol Plzeňského kraje. Ta se zaměřuje na informace, které školy na svých webech zveřejňují. Po jejich prozkoumání z analýzy vyplynul seznam požadavků škol na jejich web. Přihlédnuto bylo také k zákonům, které se týkají obsahové stránky webu a byly zmapovány i zásady zabývající se přístupností. Jednou z hlavních částí práce je doporučení možností tvorby a správy webu v redakčních systémech na základě požadavků škol, které byly zjištěny v analýze a představení možných rozšíření pro realizaci těchto požadavků.
Abstract in different language: The thesis introduces the two most frequently used editorial systems that are running on the PHP system Joomla! and Drupal. Another part is the analysis of selected school websites of the Pilsen region. The analysis focuses on the pieces of information that the schools publish. After their having been surveyed a list of items that should be on a school website emerged. Laws relating to the content of a school web site and its accessibility were taken into consideration when compiling the list, too. One of the main parts of the thesis is the recommendation of possibilities of designing and administration in editorial systems based on the schools' requirements that were found in the analysis and presenting possible extensions for implementation of these requirements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Batko_bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
Batko - ved.jpgPosudek vedoucího práce862,83 kBJPEGThumbnail
View/Open
Batko_posudek.pdfPosudek oponenta práce112,94 kBAdobe PDFView/Open
Batko - prot..pdfPrůběh obhajoby práce33,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5767

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.