Title: Redakční systém vědeckého časopisu
Other Titles: Publishing system of the scientific magazine
Authors: Janča, Adam
Advisor: Jakeš, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5768
Keywords: redakce;časopis;redakční systém;webová stránka;CMS;Joomla!;ARNICA;PHP;HTML;Joomla! rozšíření
Keywords in different language: redaction;magazine;editorial system;website;CMS;Joomla!;ARNICA;PHP;HTML;Joomla! extension
Abstract: V této bakalářské práci je popsán systém fungování redakce vědeckého časopisu ARNICA. Rozbor tohoto systému je zaměřen především na role v reakci, které jednotlivé členové zastávají a na životní cyklus článku. Další část práce představuje redakční systém Joomla!, jeho možnosti uplatnění pro web časopisu ARNICA a dále popisuje i omezeni a pravidla, kterých se musíme držet při tvorbě rozšíření. Na základě rozboru systému redakce časopisu ARNICA a přestavených informací o systému Joomla! je hlavní část práce zaměřena na tvorbu vlastního rozšíření, které slouží jako pomocník k odevzdávání, hodnocení a publikování článků v redakci. V práci jsou představeny některé zabudované funkce a třídy frameworku systému Joomla!, které jsou pak spolu s vlastními principy a postupy použity v tvorbě rozšíření. Poslední část bakalářské práce je zaměřen na popis vytvořeného rozšíření z jednotlivých uživatelských pohledů. Tyto uživatelské pohledy jsou dány rolemi v redakci časopisu ARNICA.
Abstract in different language: The bachelor thesis describes the functioning system in the editorial office of the science magazine ARNICA. The analysis of this system is primarily focused on positions in the editorial office, that are held by the staff and also on the life cycle of an article. The next part of thesis introduces the Joomla! system and the possibility of its application within the website of ARNICA magazine. This part of thesis also includes restrictions and rules, that have to be followed during the process of web extension. Considering the analysis of the functioning system in the editorial office of the science magazine ARNICA and stated information about Joomla! system, the main part of thesis is focused on the creation of extension itself, that serves as a useful help when articles in the editorial office are being submitted, evaluated and published. The bachelor thesis also deals with some integrated functions and framework classes of the Joomla! system, that are together with principles and methods used in the process of extension creation. The last part of thesis is dedicated to the description of created extension from the viewpoint of users. These viewpoints are influenced by the positions in the editorial office of ARNICA magazine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Redakcni_system_vedeckeho_casopisu.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Janca - ved.jpgPosudek vedoucího práce878,29 kBJPEGThumbnail
View/Open
posudek_DP_BP_ZP_2012-Janca.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Janca - prot..pdfPrůběh obhajoby práce33,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5768

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.