Název: Stavebnice MAT - modul krokové motory
Další názvy: MAT trainer kit - stepper motor module
Autoři: Král, Jan
Vedoucí práce/školitel: Michalík, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5771
Klíčová slova: MAT;krokový motor
Klíčová slova v dalším jazyce: MAT;stepper motor;motor
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá popisem přídavného modulu pro stavebnici MAT. Práce je pojata jako možný podklad pro výuku, či tvorbu elektronického výukového materiálu. V práci lze nalézt stručný popis principu fungování krokových motorů a popis modulu krokového motoru. Další částí práce je sada sedmi úloh pro modul krokový motor. Každá úloha obsahuje zadání a možné řešení s detailním popisem.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s work describes additional module to MAT trainer kit. I took this work as potential material for teaching students or creating electronic educational material. In this work you can find basic principles of stepper motors and description of stepper motor module. In the next part of this work there are seven tasks for stepper motor module. Every task contains instructions and possible solution with detailed description.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
STAVEBNICE MAT - MODUL KROKOVE MOTORY.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kral - ved..pdfPosudek vedoucího práce70,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kral - opon..pdfPosudek oponenta práce98,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kral - prot..pdfPrůběh obhajoby práce33,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5771

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.