Title: Stavebnice MAT - modul krokové motory
Other Titles: MAT trainer kit - stepper motor module
Authors: Král, Jan
Advisor: Michalík, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5771
Keywords: MAT;krokový motor
Keywords in different language: MAT;stepper motor;motor
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá popisem přídavného modulu pro stavebnici MAT. Práce je pojata jako možný podklad pro výuku, či tvorbu elektronického výukového materiálu. V práci lze nalézt stručný popis principu fungování krokových motorů a popis modulu krokového motoru. Další částí práce je sada sedmi úloh pro modul krokový motor. Každá úloha obsahuje zadání a možné řešení s detailním popisem.
Abstract in different language: This bachelor´s work describes additional module to MAT trainer kit. I took this work as potential material for teaching students or creating electronic educational material. In this work you can find basic principles of stepper motors and description of stepper motor module. In the next part of this work there are seven tasks for stepper motor module. Every task contains instructions and possible solution with detailed description.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STAVEBNICE MAT - MODUL KROKOVE MOTORY.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Kral - ved..pdfPosudek vedoucího práce70,22 kBAdobe PDFView/Open
Kral - opon..pdfPosudek oponenta práce98,03 kBAdobe PDFView/Open
Kral - prot..pdfPrůběh obhajoby práce33,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5771

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.