Title: Analýza projevů šikany a jejich prevence v podmínkách 1. stupně ZŠ
Other Titles: Bullying - analysis of symptoms and its prevention in the lower grade of primary schools
Authors: Boušová, Hana
Advisor: Zachová, Markéta
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5792
Keywords: šikana;agrese;agresor;oběť;prevence
Keywords in different language: bullying;aggression;aggressor;victim;prevention
Abstract: Diplomová práce pojednává o problematice šikany na 1. stupni základních škol. Je rozdělena do dvou částí. Teoretická část definuje pojem šikana, uvádí její druhy, znaky a stádia, zabývá se kybešikanou, příčinami, protagonisty šikany a možnou prevencí. Cílem praktické části bylo přiblížit a popsat Skrytý vrstevnický program, který byl zvolen k napravení mezilidských vztahů ve 4. třídě základní školy.
Abstract in different language: This thesis deals with the issue of bullying at the elementary level of basic schools. It is divided into two parts. The theoretical part defines the term bullying, gives its types, signs and stages. It looks into cyber bullying, its causes, protagonists of bullying and possible prevention. The aim of the practical part was to bring closer and describe a hidden peer programme which was chosen to put right interpersonal relationships in the fourth grade at basic school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dipl.prace_bousova.pdfPlný text práce17,88 MBAdobe PDFView/Open
bousova VP.pdfPosudek vedoucího práce35,26 kBAdobe PDFView/Open
bousova OP.pdfPosudek oponenta práce32 kBAdobe PDFView/Open
bousova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5792

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.