Title: Analýza sociálních služeb v Klatovech
Other Titles: Analysis of social services in Klatovy
Authors: Kaňáková, Ivana
Advisor: Bednář, Radomír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5804
Keywords: Klatovy;sociální služby;sociální ochrana;kvalita;plánování;financování
Keywords in different language: Klatovy;social services;social protection;quality;planning;financing
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na poskytované sociální služby v Klatovech. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část práce se věnuje dělení a definici sociálních služeb, a pak dalším aspektům, které mají na sociální služby velký vliv. Tedy zajištění kvality, plánování a financování sociálních služeb. Tyto teoretická východiska slouží jako úvod pro praktickou část, kde se těmito aspekty zabývám podrobněji s ohledem na sociální služby v dané lokalitě.
Abstract in different language: Diploma work is focused on providing social services in Klatovy. Work is divided into two parts. In theoretical part is writing about definition and seperation of individual social services and another important aspects that have influence on them like quality, planning and financing. This theoretical basis served like introduction to practical part, in which I engage with them in respect of social services in concrete locality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Kanakova.pdfPlný text práce879,44 kBAdobe PDFView/Open
Kanakova PV.pdfPosudek vedoucího práce23,32 kBAdobe PDFView/Open
Kanakova OP.pdfPosudek oponenta práce42,71 kBAdobe PDFView/Open
Kanakova O.pdfPrůběh obhajoby práce9,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5804

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.