Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorSovová, Pavlacs
dc.contributor.authorKřížková, Petracs
dc.date.accepted2012-08-28cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:56:57Z
dc.date.available2010-12-01cs
dc.date.available2013-06-19T06:56:57Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-06-29cs
dc.identifier44007cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5810
dc.description.abstractTéma diplomové práce je ?Výchova ke čtenářství na 1. stupni ZŠ?. V teoretické části jsou popsané základní pojmy, které souvisí se čtenářstvím, vývoj dětského čtenáře a metody, které jsou důležité pro jeho rozvoj a práci s četbou ve školním prostředí. V praktické části jsou popsány výsledky výzkumu, který mapuje četbu ve volném čase, její místo mezi jinými aktivitami, čtenářské postoje, zájmy a návyky žáků na 1. stupni základních škol, jejich čtenářské zázemí a způsob podpory ve škole. Na toto téma se snažím pohlédnout i z hlediska učitelů na základních školách. V závěru tyto výsledky shrnuji a hledám východiska pro pedagogickou praxi.cs
dc.format81 s., XI s. (116 998)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectčtenícs
dc.subjectčtenářstvícs
dc.subjectčtenářská gramotnostcs
dc.subjectčtenářcs
dc.subjectzákladní vzdělávánícs
dc.subjectčtenářské zájmycs
dc.subjectčtenářské návykycs
dc.titleVýchova ke čtenářství na 1.stupni ZŠcs
dc.title.alternativeHelping children to become effective reader on primary schoolsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThesis topic is ?Helping children to become effective readers on primary school?. The theoretical part describes the basic concepts that are related to reading and children relationship to reading, the evolution of children's readers and methods, which are important for improve of readers and work with reading at school. The practical part describes results of research that maps the children reading in their free time, position of reading among other activities, reading attitudes, habits and interests of students in primary schools, their reading background and way of reading promotion in school. This topic is examined in primary teacher viewpoint. In conclusion I summarize these results and find some suggestions for teaching practice.en
dc.subject.translatedreadingen
dc.subject.translatedrelationship to readingen
dc.subject.translatedreading literacyen
dc.subject.translatedreaderen
dc.subject.translatedprimary educationen
dc.subject.translatedreading interestsen
dc.subject.translatedreading habitsen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Vychova ke ctenarstvi na 1. stupni ZS - Petra Krizkova.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
krizkova VP.pdfPosudek vedoucího práce29,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
krizkova OP.pdfPosudek oponenta práce33,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
krizkova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5810

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.