Title: Fundraising poskytovatelů sociálních služeb na Písecku
Other Titles: Fundraising social service providers in Písek
Authors: Šťastná, Martina
Advisor: Mošna, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5813
Keywords: donor;financování;firma;fundraising;sociální služby
Keywords in different language: donor;funding;firm;fundraising;social services
Abstract: Název práce je "Fundraising poskytovatelů sociálních služeb na Písecku". Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je první kapitola věnována sociálním službám. V kapitole jsou stručně definovány pojmy - sociální služby, poskytovatelé sociálních služeb, zřizovatel sociálních služeb a uživatel sociálních služeb. Kapitola je také věnována financování sociálních služeb ve vztahu k poskytovatelům těchto služeb. Druhá kapitola je věnována sociálním službám na Písecku. Kapitola obsahuje stručný popis podmínek a prostředí sociálních služeb na Písecku. Další kapitola je věnována fundraisingu - získávání finančních prostředků, vymezuje pojem dárce, fundraisingového plánu a způsoby získávání fundraisingu. Praktická část je nazvaná "Fundraising poskytovatelů sociálních služeb na Písecku". Výzkum byl realizován jako výzkum smíšený. Součástí výzkumu byly rozhovory s poskytovateli sociálních služeb na Písecku, dotazníky rozeslané firmám (jako stávajícím nebo potenciálním dárcům) a analýza dokumentů.
Abstract in different language: Title of thesis is "Fundraising social service providers in Písek". The work is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part of the first chapter is devoted to social services. In brief, is define the term customer of social service, social service providers and the founder of social services. There is also dealt with the financing of social services in relation to service providers. The second chapter is devoted to social services in Písek. Chapter provides a brief description of environmental conditions of social services in Písek. Another chapter is devoted to fundraising - fundraising defines, defines the term donor, discusses the challenges of fundraising for persons engaged in fundraising, fundraising plan and ways of fundraising. The practical part is entitled "Fundraising social service providers in Písek". The research was conducted as a joint research. The research was carried out interviews with social service providers in the Písek, a survey of firms (such as existing or potential donors) in Písek social services and document analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Stastna.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
stastna VP.pdfPosudek vedoucího práce12,8 kBAdobe PDFView/Open
stastna OP.pdfPosudek oponenta práce46,78 kBAdobe PDFView/Open
stastna O.pdfPrůběh obhajoby práce13,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5813

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.