Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMošna, Karel
dc.contributor.authorJiroutová, Soňa
dc.date.accepted2012-05-28
dc.date.accessioned2013-06-19T06:57:07Z
dc.date.available2010-12-01cs
dc.date.available2013-06-19T06:57:07Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-27
dc.identifier44041
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5815
dc.description.abstractPráce se jmenuje Uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti Úřadem práce v Písku. Její součástí je teoretická část, výzkum, závěr a doporučení, které vyplývá z výzkumu. Teoretická část je rozdělena do 5 hlavních kapitol. První kapitola představuje region Písek. Kapitola charakterizuje tuto oblast z hlediska geografického a demografického. Tato kapitola by měla pomoci čtenářům vytvořit si komplexní přehled o regionu Písek. Druhá kapitola je věnována trhu práce - nejprve obecně a dále popisuje trh práce v regionu Písek. Třetí kapitola seznamuje čtenáře s orgány služeb zaměstnanosti, s právními předpisy a s Úřadem práce v Písku. Čtvrtá kapitola se zabývá různými nástroji aktivní politiky zaměstnanosti a pátá kapitoae na ni navazuje specifikací nástrojů poskytovanými Úřadem práce v Písku. Praktická část by měla pomoc Úřadu práce v Písku zjistit nedostatky v poskytovaných službách. K tomu slouží 2 metody. Analýza dokumentů použitá v teoretické i praktické části. V teoretické části je díky analýze dokumentů vypracována analýza trhu práce v Písku a analýza firem v Písku, které spolupracují s Úřadem práce v Písku. V praktické části se tato metoda používá pro zpracování dat a následné vyhodnocení. Další metodou je dotazník, který byl odeslán firmám.cs
dc.format82 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=44041-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectPísekcs
dc.subjectspokojenost firemcs
dc.subjectúřad prácecs
dc.subjectlegislativacs
dc.subjectaktivní politika zaměstnanostics
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjecthypotézacs
dc.titleUplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti Úřadem práce v Pískucs
dc.title.alternativeApplication of the labour market policy by Labour Office in Píseken
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs
dc.thesis.degree-programSociální politika a sociální prácecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe dissertation is called Application of the labour market policy by Labour Office in Písek. It consists of a theoretical part, practical research, conclusion and the recommendation, which results from the evaluated outcome. The theoretical part is divided into 5 main chapters. The first chapter introduces the region Písek. Chapter characterized the region in terms of geographic and demographic. This chapter should help to readers to form a comprehensive overview about the region. The second chapter is devoted to the labor market - first general and then describes the labor market in the region of Pisek. The third chapter introduces the reader with the authorities of employment services, with legislation and with the Labour Office in Písek. The fourth chapter deals with the different instruments of active employment policy and the fifth chapter builds on it, because it is the specifics of the instruments of Labour Office in Písek. Practical part should helps to the Labour Office in Písek to find out absences in their provided services. For that are used at work 2 research methods. Document analysis is used in theoretical and in the practical part too. In the theoretical part is thanks to document analysis developed analysis of labor market in Písek and analysis of the companies in Písek that interact with the Labour Office in Písek. In the practical part is this method used for data processing and subsequent evaluation. Another method was a questionnaire, that was send to companies.en
dc.subject.translatedPíseken
dc.subject.translatedsatisfaction of companiesen
dc.subject.translatedlabour officeen
dc.subject.translatedlegislationen
dc.subject.translatedlabour market policyen
dc.subject.translatedquestionnaireen
dc.subject.translatedhypothesisen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jiroutova Sona - Diplomova prace.pdfPlný text práce1,98 MBAdobe PDFView/Open
Jiroutova PV.pdfPosudek vedoucího práce15,42 kBAdobe PDFView/Open
Jiroutova OP.pdfPosudek oponenta práce24,1 kBAdobe PDFView/Open
Jiroutova O.pdfPrůběh obhajoby práce9,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5815

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.