Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDubec, Michal
dc.contributor.authorLukešová, Veronika
dc.date.accepted2012-08-28
dc.date.accessioned2013-06-19T06:57:08Z
dc.date.available2009-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:57:08Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-29
dc.identifier44869
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5826
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá rozvojem komunikačních dovedností u žáků na 1. stupni ZŠ se zaměřením na naslouchání. V úvodních kapitolách teoretické části se podrobně věnuji komunikaci. Dále se zabývám ontogenezí a poruchami řeči, komunikačními dovednostmi. Závěr teoretické části pojednává o náslouchání, které je těžištěm mé práce. V praktické části práce jsem zjišťovala pomocí dotazníků a rozhovorů, jakými dovednostmi v oblasti naslouchání žáci disponují. Následně jsem porovnávala získané výsledky výzkumu.cs
dc.format116 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectfunkce komunikacecs
dc.subjectkomunikační procescs
dc.subjectporuchy komunikacecs
dc.subjectdruhy komunikacecs
dc.subjectverbální komunikacecs
dc.subjectparalingvistické aspekty verbální komunikacecs
dc.subjectneverbální komunikacecs
dc.subjectontogeneze řečics
dc.subjectkomunikační dovednostics
dc.subjectnaslouchánícs
dc.subjecttypy naslouchánícs
dc.subjecttypy posluchačůcs
dc.subjectproces naslouchánícs
dc.titleRozvoj komunikačních dovedností u žáků na 1. stupni ZŠ se zaměřením na naslouchánícs
dc.title.alternativeThe development of communication skills among students at primary school with a focus on listeningen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with the development of communication skills among students at primary school with a focus on listening. The introductory chapters detail the theoretical part is devoted to communication. Another part deals with ontogeny and speech disorders, communication skills. Conclusion The theoretical part deals with listening, which is the focus of my work. In the practical part of my work I investigated using questionnaires and interviews, such as listening skills in students possess. Then I compared the results of research.en
dc.title.otherThe development of communication skills among students at primary school with a focus on listeningcs
dc.subject.translatedcommunicationen
dc.subject.translatedcommunication functionen
dc.subject.translatedcommunication processen
dc.subject.translatedcommunication disordersen
dc.subject.translatedtypes of communicationen
dc.subject.translatedverbal communicationen
dc.subject.translatedparalingvistic aspects verbal communicationen
dc.subject.translatednonverbal communicationen
dc.subject.translatedontogeny of speechen
dc.subject.translatedcommunication skillsen
dc.subject.translatedlisteningen
dc.subject.translatedtypes of listeningen
dc.subject.translatedtypes of studentsen
dc.subject.translatedprocess of listeningen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozvoj komunikacnich dovednosti u zaku na 1. stupni ZS se zamerenim na naslouchani.pdfPlný text práce633,34 kBAdobe PDFView/Open
lukesova VP.pdfPosudek vedoucího práce37,43 kBAdobe PDFView/Open
lukesova OP.pdfPosudek oponenta práce39,31 kBAdobe PDFView/Open
lukesova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5826

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.