Title: Maticová metoda pro zlepšení kooperace mezi firmami a subdodavateli
Other Titles: Matrix-Method to Enhance the Co-Operation between Digital Firms and Subcontractors
Authors: Burnickl, Peter Georg
Advisor: Basl, Josef
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5844
Keywords: vyrovnávací řízení;cross-firemní obchodní procesy;týmy;vyrovnávací paměti redukce;podnikový informační systém
Keywords in different language: buffer management;cross-company business processes;teams;business process management;enterprise information system
Abstract: Z důvodu globální konkurence se musí moderní firmy přizpůsobovat stále se měnící poptávce a reagovat na měnicí se výkon prodeje. Hlavně malé a střední podniky bojují o trh. Kromě toho ještě existuje nedostatek odborné síly a to má za následek fluktuaci zaměstnanců, což způsobuje problémy různých podnikových procesů. Digitalizace přináší obrovské množství dat, které musí být zpracovány. Firmy často reagují na tuto situaci získáváním subdodavatelů a osob samostatně výdělečně činnými, aby překonali dočasný nedostatek zaměstnanců a tím získali odborné znalosti. Na základě množství prolínajících se znaků těchto komplexních struktur je efektivní výměna dat v těchto sítích velmi obtížná a management těchto procesů a zodpovědnost úkolů není jednoduché ovládnout.
Abstract in different language: Modern companies face of quickly changing demands, selling conditions and requirements because of global competition. Small and Medium Enterprises (SMEs) especially fight for market share. A fast changing fluctuation of employees generates company-intern process issues on top of other problems. An overwhelming amount of data needs to be assimilated. Frequently, companies recruit subcontractors and freelancers to solve short-term issues and to acquire know-how. Because of various interfaces of internal structures and a complex network of interactions between departments, subcontractors, freelancers, employees and consultants, the exchange of information and data is highly sophisticated. The management of those processes and the responsibilities of tasks are not easy to handle. That Dissertation explains the existing problems and issues between digital firms and subcontractors in Europe and especially in Germany. The provided solutions on the market are analyzed and the lack of integrity, responsibilities and task allocations are shown, followed by a new method which legitimates the doctoral thesis
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dissertation_Peter_Burnickl_final_small.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Posudky Burnickl0001.pdfPosudek oponenta práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Burnickl.pdfPrůběh obhajoby práce767,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5844

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.