Title: Zrychlení parametrizace akustického signálu pomocí GPU zařízení
Other Titles: Acceleration of an Acoustic Signal Parameterization Methods Using a GPU Device
Authors: Michálek, Josef
Advisor: Trmal, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5846
Keywords: rozpoznávání řeči;parametrizace řečového signálu;MFCC;LC-RC systém;CUDA
Keywords in different language: speech recognition;speech signal parameterization;MFCC;LC-RC system;CUDA
Abstract: Tématem této bakalářské práce je využití GPU pro zrychlení parametrizace řečového signálu. Práce obsahuje popis použitých metod analýzy řečového signálu (MFCC, LC-RC systém). Další část práce se zabývá návrhem kódu pro výpočet zvolených metod tak, aby se využilo architektury GPU. V poslední části práce je uvedeno vyhodnocení a porovnání kódu na CPU a GPU. Výsledkem práce je program, který je na přiloženém CD.
Abstract in different language: The subject of this bachelor thesis is the use of GPU for speech signal parameterization acceleration. The thesis contains the description of used methods of speech signal analysis (MFCC, LC-RC system). The next part of the thesis describes the process of writing the code to compute selected methods in order to take advantage of GPU architecture. The result of this thesis is a program on included CD.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace.pdfPlný text práce552,08 kBAdobe PDFView/Open
michalek-v.pdfPosudek vedoucího práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
michalek-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,13 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5846

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.