Title: Řízení pohybu dvouhmotového pružného systému
Other Titles: Motion control of a two-mass elastic system
Authors: Bugoš, Michal
Advisor: Schlegel, Miloš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5850
Keywords: výstupní zpětná vazba;PI regulátor;kaskádní regulace;dvouhmotový systém;multifyzikální systém;Simscape;stavový model;Newton-Eulerova metoda;linearizace
Keywords in different language: output feedback;PI controller;cascade control;two-mass systém;multiphysical system;Simscape;state space model;Newton-Euler method;linearization
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řízení pohybu dvouhmotového pružného systému. Tento návrh postupuje od odvození matematického modelu a následného vytvoření linearizovaného stavového popisu systému. Za znalosti těchto popisů sestavíme model v prostředí Matlab/Simulink/Simscape. K tomuto modelu je následně navržen kaskádní strukturou regulátor otáček a polohy zátěže. Při tomto návrhu je používána výstupní zpětná vazba s PI a P regulátory. Využívána je i 2DoF struktura regulátorů, spolu s přiřazením části pólu uzavřené regulační smyčky.V závěru jsou diskutovány parametry regulátoru otáček za účelem dosažení maximální robustnosti.
Abstract in different language: This Bachelor's Thesis deals with two-mass elastic system motion control. The proposal proceeds from the illation of a mathematical model and consecutive formation of linearized state space model of the system. With knowledge of these descriptions, we assemble model in Matlab/Simulink/Simscape.A cascade speed and position controller of load is made for the model. An output feedback with PI and P controllers is used with this design. A 2DoF structure controller is used with part of close loop pole assignment. At the and speed control parametres are discussed to achieve maximum robustness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_MichalBugos(A09B0778P).pdfPlný text práce764,03 kBAdobe PDFView/Open
bugos-v.pdfPosudek vedoucího práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
bugos-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,11 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5850

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.