Title: Předzpracování medicínských obrazů pro následnou segmentaci
Other Titles: Image preprocessing for further segmentation
Authors: Jedlička, Pavel
Advisor: Ryba, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5855
Keywords: Předzpracování obrazu;rozmazávání obrazu;filtrace obrazu;hranové operátory;formát DICOM.
Keywords in different language: Image pre-processing;image smoothing;image filtration;edge operators;DICOM format.
Abstract: Úkolem této práce je prozkoumat a porovnat metody předzpracování digitálního obrazu. Dále pak vybrat vhodné metody pro práci s medicínskými obrazy formátu DICOM. Mezi zkoumané metody patří metody filtrace obrazu a detekce hran v obraze. Účelem je nalezení vhodné kombinace těchto metod pro následnou segmentaci obrazů a jejich další zpracování.
Abstract in different language: Aim of this thesis is to study and compare methods of digital image preprocessing and to choose suitable methods to work with medical images in DICOM format. Researched methods are the methods of image filtration and detection of edges in the image. Purpose of this thesis is finding suitable combinations of these methods for subsequent image segmentation and its further processing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bcpc.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFView/Open
jedlicka-v.pdfPosudek vedoucího práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
jedlicka-p.pdfPrůběh obhajoby práce970,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5855

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.