Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJakl, Jan
dc.contributor.authorKanta, Lukáš
dc.date.accepted2012-08-30
dc.date.accessioned2013-06-19T07:01:57Z
dc.date.available2012-02-13cs
dc.date.available2013-06-19T07:01:57Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-08-21
dc.identifier49842
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5857
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace sloužící pro vizualizaci dat naměřených v elektrárně v Tušimicích (ETU II) prototypem diagnostického systému, který pro detekci částečného rubbingu používá novou metodu navrženou na katedře kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni. Práce se dále věnuje způsobům generování zpráv o zaznamenané události neboli reportům, popisu a dělení parních turbín, příčinám vzniku a dělení rubbingu. Součástí této práce je také popis prototypu diagnostického systému nainstalovaného v elektrárně v Tušimicích a popis metod, které se mohou v současné době použít pro detekci rubbingu.cs
dc.format58 s., 10. s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectaplikace pro vizualizaci datcs
dc.subjectprototyp diagnostického systémucs
dc.subjectrubbingcs
dc.subjectreportcs
dc.subjectparní turbínacs
dc.subjectvibrační signálcs
dc.subjectActiveX technologiecs
dc.titleNávrh aplikace pro vizualizaci a automatické generování reportů ze systému detekce rubbingucs
dc.title.alternativeDesign of an application for visualization and automatic reports generation from rubbing detection systemen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra kybernetikycs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis Bachelor?s Thesis deals with design of the application used for the visualization of data measured in the plant in Tušimice (ETU II) using the prototype of diagnostic system, which uses for the detection of partial rubbing a new method proposed by the Department of Cybernetics, University of West Bohemia in Pilsen. The thesis also focuses on ways to generate reports of recorded events, description and division of steam turbines, causes of the emergence and rubbing division. Part of this thesis is also a description of the prototype of diagnostic system installed in the plant in Tušimice and description of methods, which can be currently used for rubbing detection.en
dc.subject.translatedapplication for data visualizationen
dc.subject.translatedprototype of diagnostic systemen
dc.subject.translatedrubbingen
dc.subject.translatedreporten
dc.subject.translatedsteam turbineen
dc.subject.translatedvibration signalen
dc.subject.translatedActiveX technologyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lukas_Kanta.pdfPlný text práce3,54 MBAdobe PDFView/Open
kanta-v.pdfPosudek vedoucího práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
kanta-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,16 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5857

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.