Title: Automatické nastavení regulátoru rychlosti eletrického pohonu s pružnou zátěží
Other Titles: Automatic tuning of the velocity for flexible electrical drive
Authors: Rychlý, Jakub
Advisor: Schlegel, Miloš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5862
Keywords: dvouhmotový systém s pružnou vazbou;PI regulátor;modální řízení;Jordanova forma matice dynamiky;rychlost regulace
Keywords in different language: two-mass system with flexible bond;PI controller;modal control;Jordan form of matrix of dynamics;speed of regulation
Abstract: Obsahem této práce je především analýza využití PI regulátoru k řízení elektrického pohonu s pružnou zátěží na konstantní rychlost. Využita bude metoda modálního řízení lineárních systémů přiřazením Jordanovy formy matici dynamiky uzavřeného systému. Volný parametr zpětné vazby bude využit k návrhu regulátoru korigující umístění pólů dle požadovaných kritérii. Z článku vyplyne, pro jaké soubory systému lze využít PI regulátor a jakých výsledků budeme schopni dosáhnout.
Abstract in different language: The content of this work is to analyze the use of the PI controller to control the electric drive with elastic load to constant speed. Using the method of modal control of linear systems by assigning the Jordan form of matrix of dynamics for a closed system. The free parameter in the feedback will be used for right design of the controller with pole placement ensuring the required criteria. The article reveals, for which systems we can use a PI controller and what results can we achieve.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPA10B0475P.pdfPlný text práce6,7 MBAdobe PDFView/Open
rychly-v.pdfPosudek vedoucího práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
rychly-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,05 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5862

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.