Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSchlegel, Miloš
dc.contributor.authorŠiroký, Dan
dc.date.accepted2012-08-30
dc.date.accessioned2013-06-19T07:01:54Z-
dc.date.available2012-02-13cs
dc.date.available2013-06-19T07:01:54Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-08-21
dc.identifier49860
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5863
dc.description.abstractV prvních kapitolách je čtenář zevrubně seznámen s aktuálním stavem hodnocení a sledování kvality regulace a je mu předloženo několik základních metod. Zbytek práce je zaměřen na návrh, implementaci a ověření funkčních vlastností bloků, které by byly vhodnými nástroji při praktickém použití zmíněných základních metod.cs
dc.format35 s. (31 806 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectindex kvality regulacecs
dc.subjectkvalita regulacecs
dc.subjectstřední hodnotacs
dc.subjectrozptylcs
dc.subjectrekurzivní výpočet odhaducs
dc.subjectběžící diskrétní Fourierova transformacecs
dc.subjectRDFTcs
dc.subjectREXLANGcs
dc.titleMonitorování a ohodnocení kvality regulace PID regulátorucs
dc.title.alternativeMonitoring and assessment of regulation quality of PID controlleren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra kybernetikycs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn the first chapters, the reader is thoroughly familiarized with the current state of evaluation and monitoring of the quality of control and he is presented with several basic methods. The rest of the work is focused on the design, implementation and verification of functional properties of blocks that would be suitable tools for the practical application of these basic methods.en
dc.subject.translatedcontrol quality indexen
dc.subject.translatedquality of controlen
dc.subject.translatedmean valueen
dc.subject.translatedvarianceen
dc.subject.translatedrecursive calculation of the estimateen
dc.subject.translatedrunning discrete Fourier transformen
dc.subject.translatedRDFTen
dc.subject.translatedREXLANGen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce17,75 MBAdobe PDFView/Open
siroky-v.pdfPosudek vedoucího práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
siroky-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5863

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.