Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSchlegel, Miloš
dc.contributor.authorTichý, Martin
dc.date.accepted2012-08-30
dc.date.accessioned2013-06-19T07:01:54Z
dc.date.available2012-02-13cs
dc.date.available2013-06-19T07:01:54Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-08-21
dc.identifier49861
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5864
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá tepelným chováním modelu místnosti a modelu budovy. Modely jsou vytvářeny pomocí fyzikálního a matematického modelování. Adekvátnost těchto postupů je ověřena formou simulace se shodnými počátečními podmínkami. Za účelem kompenzace tepelných ztrát modelu domu je vytvořen model otopné soustavy (OS). Tento model OS obsahuje model kotle, model topného média a model radiátoru. Strategie regulace vnitřní teploty byla zvolena pomocí dvoupolohového regulátoru (termostatu). Zbylé radiátory je možné regulovat manuálně, nebo pomocí termostatických hlavic. V závěru práce je hodnocena kvalita regulace s různými konfiguracemi.cs
dc.format49 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=49861-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmodel domucs
dc.subjectmodel místnostics
dc.subjectmatematické modelovánícs
dc.subjectfyzikální modelovánícs
dc.subjectsdílení teplacs
dc.subjectproudění teplacs
dc.subjectvedení teplacs
dc.subjectzáření teplacs
dc.subjectotopná soustavacs
dc.subjectkotelcs
dc.subjectotopné médiumcs
dc.subjectradiátorcs
dc.subjectdvoupolohová regulacecs
dc.subjecttermostatické hlavicecs
dc.titleRegulace teploty v budováchcs
dc.title.alternativeControl of temperature in buildingsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra kybernetikycs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis Bachelor's thesis deals with the heat behavior of room model and of building model. In order to construct these models mathematical and physical modellings are used. Complience of these procedures is verified by simulation with equal initial conditions. In order to compensate heat loss of building model, model of heating system is constructed. This model of heating system contains model of heater, model of heating medium and model of radiator. Inner temperature is controlles by a two-position controller. Remaining radiators can be controlled manually or through thermostatic valve. The thesis' conclusion includes rating of regulation's quality with various configurations.en
dc.subject.translatedmodel of buildingen
dc.subject.translatedmodel of roomen
dc.subject.translatedmathematical modellingen
dc.subject.translatedphysical modellingen
dc.subject.translatedheat shearingen
dc.subject.translatedconvective heaten
dc.subject.translatedconductive heaten
dc.subject.translatedradiative heaten
dc.subject.translatedheater systemen
dc.subject.translatedmodel of heateren
dc.subject.translatedmodel of heating mediumen
dc.subject.translatedmodel of radiatoren
dc.subject.translatedtwo-position controlleren
dc.subject.translatedthermostatic valveen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin_Tichy_BP_A09B0837P.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
tichy-v.pdfPosudek vedoucího práce2 MBAdobe PDFView/Open
tichy-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,1 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5864

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.