Title: Antiutopie v literatuře 20. století
Other Titles: Dystopia in English Literature of the 20th Century
Authors: Krausová, Marina
Advisor: Quinn, Justin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5866
Keywords: dystopie;utopie;Aldouse Huxley;George Orwell;věda;Josif Vissarionovič Stalin;Amerika;20. léta;30. léta
Keywords in different language: dystopia;utopia;Aldouse Huxley;George Orwell;science;Josif Vissarionovič Stalin;America;20s;30s
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá dvěma dystopickými pracemi z anglické literatury, románem Konec civilizace Aldouse Huxleyho a Devatenáct set osmdesát čtyři George Orwella. První kapitola vymezuje pojmy utopie, antiutopie a dystopie a snaží se vykreslit historické pozadí doby, ve které díla vznikala a vyzdvihnout takové historické události, které pravděpodobně přispěly k vzniku vizí jednotlivých autorů. Další dvě kapitoly pak jednají zvlášť s oběma díly, analyzují jejich hlavní myšlenky a diskutují o nich.
Abstract in different language: The thesis deals with two essential dystopian works of the 20th century English literature and the historical background of the period when they were written: George Orwell?s Nineteen-Eighty Four and Aldous Huxley?s Brave New World. The intention was to examine the events happening in the 1920s, 1930s and 1940s that could have possibly influenced both authors? thoughts, and analyse the novels? main issues.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka Krausova 2012.PDFPlný text práce434,86 kBAdobe PDFView/Open
Krausova V.pdfPosudek vedoucího práce55,55 kBAdobe PDFView/Open
Krausova O.pdfPosudek oponenta práce59,5 kBAdobe PDFView/Open
Krausova.pdfPrůběh obhajoby práce36,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5866

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.