Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVice, William Bradley
dc.contributor.authorTatíček, Martin
dc.date.accepted2012-08-28
dc.date.accessioned2013-06-19T07:03:00Z
dc.date.available2010-11-29cs
dc.date.available2013-06-19T07:03:00Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-29
dc.identifier42827
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5869
dc.description.abstractDiplomová práce je rozdělena do tří částí. První poskytuje životopisné informace. Druha část prozkoumává zdroje inspirace, ze kterých Carverovo dílo čerpá. Je to především výzkum týkající se jeho předchůdců, ačkoli důležité osobnosti z jeho života jsou taktéž zmíněny. Poslední část se pokouší vymezit autorovo místo v moderní americké literatuře druhé poloviny 20. století. Dále je předveden rozbor Carverových povídek se záměrem popsat jeho jednotlivé sbírky.cs
dc.format61 s. (110 800 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/octet-stream
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42827-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectRaymond Carvercs
dc.subjectpovídkacs
dc.subjectrealismuscs
dc.subjectsymbolcs
dc.subjectErnest Hemingwaycs
dc.subjectAnton Pavlovič Čechovcs
dc.subjectJohn Gardenercs
dc.subjectGordon Lishcs
dc.subjectláskacs
dc.subjectidentitacs
dc.subjectrozpad vztahůcs
dc.subjectepifániecs
dc.subjecttajemnocs
dc.titleObraz světa v díle Raymonda Carveracs
dc.title.alternativeThe Picture of the World in Raymond Carver's Worken
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazykacs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is diveded into three parts. The first provides writer's biographical information. Second part inquires sources of inspirtaion from which Carver's work draws. This is chiefly research concerning his predecessors, though the important persons from his life are mentioned as well. The last part tries to determine author's position in modern American literature of the second half of the twientieth century. Further, an analysis of Carver's short stories is displayed in order to characterize the individual collections.en
dc.title.otherObraz světa v díle Raymonda Carveracs
dc.subject.translatedRaymond Carveren
dc.subject.translatedshort storyen
dc.subject.translatedrealismen
dc.subject.translatedsymbolen
dc.subject.translatedErnest Hemingwayen
dc.subject.translatedAnton Pavlovich Chekhoven
dc.subject.translatedJohn Gardeneren
dc.subject.translatedGordon Lishen
dc.subject.translatedloveen
dc.subject.translatedidentityen
dc.subject.translatederosion of relationshipsen
dc.subject.translatedepiphanyen
dc.subject.translatedmysteryen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TATICEK DIPLOMKA.docxPlný text práce105,74 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Taticek V.pdfPosudek vedoucího práce116,67 kBAdobe PDFView/Open
Taticek O.pdfPosudek oponenta práce90,79 kBAdobe PDFView/Open
Taticek.pdfPrůběh obhajoby práce35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5869

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.