Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKlečková, Gabriela
dc.contributor.authorHrochová, Lenka
dc.date.accepted2012-08-27
dc.date.accessioned2013-06-19T07:03:05Z
dc.date.available2010-12-03cs
dc.date.available2013-06-19T07:03:05Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-29
dc.identifier43399
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5876
dc.description.abstractTato diplomová práce vysvětluje čtenářovi pojmy autonomie studentů a jazyková dovednost společně s jejich principy a souvisejícím termíny. Tento teoretický základ by měl sloužit jako východisko pro následující praktickou studii vztahu mezi těmito dvěma pojmy prostřednictvím srovnávání struktury, trvání a frekvence studentských mimoškolních aktivit oproti jejich školní známce a sebehodnocení jejich vlastní jazykové dovednosti. Výzkum zahrnutý v této práci je prováděn pomocí dotazníku a sesbíraná data jsou analyzovány jak odděleně, tak ve vzájemných vztazích. Na závěr jsou projednávány možné důsledky nalezených vztahů a struktur na výuku.cs
dc.format115 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectautonomie studentacs
dc.subjectjazyková dovednostcs
dc.subjectmimoškolní aktivitycs
dc.subjectškolní úspěšnostcs
dc.titleRozvoj autonomie studentůcs
dc.title.alternativeRelationship between Learner Autonomy and Language Proficiencyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra anglického jazykacs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis explains the concepts of learner autonomy and language proficiency, along with their principles and related terms. The theoretical background is intended to serve as a basis for the subsequent practical investigation of the relationship between these two concepts by the means of comparison of students? structure, duration and frequency of English related of out-of-class activities against their school grade and self-assessment of their own language proficiency. The research included in this thesis is conducted through the use of a questionnaire and the gathered data are analyzed both separately and in mutual relationships. Comments are provided on individual items and their relationships. Finally, the potential impact of the detected connections and patterns on teaching is discussed.en
dc.subject.translatedlearner autonomyen
dc.subject.translatedlanguage proficiencyen
dc.subject.translatedout-of-class activitiesen
dc.subject.translatedschool successen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Lenka Hrochova.pdfPlný text práce373,23 kBAdobe PDFView/Open
Hrochova V.pdfPosudek vedoucího práce95,14 kBAdobe PDFView/Open
Hrochova O.pdfPosudek oponenta práce97,27 kBAdobe PDFView/Open
Hrochova.pdfPrůběh obhajoby práce37,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5876

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.