Název: Výukový materiál Analogové prvky a systémy
Další názvy: Tutorial Analog elements and systems
Autoři: Zeman, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Michalík, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5881
Klíčová slova: výukový kurz;analogové prvky a systémy;lineární prvky;operační zesilovač
Klíčová slova v dalším jazyce: training course;analog components and systems;linear elements;operational amplifier
Abstrakt: Hlavním cílem této diplomové práce, je přepracování a doplnění již vytvořeného elektronického výukového kurzu na předmět analogové prvky a systémy, který se vyučuje na Katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Pomocí kurzu by studenti měli lépe pochopit principy vybraných elektronických obvodů a elektronických součástek. K ověření jejich vlastností by mělo být využíváno simulačního programu. Kurz vychází z již vytvořeného kurzu pro uvedený předmět, který byl upraven, a jsou dodány další inovující prvky.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of this dissertation is to rewrite and to complete an electronic teaching course. This course already exists and is used for a subject called analogical elements and systems. The subject is taught at West Bohemian university in Pilsen, Faculty of Education, department of computer and didactical technology. Students should understand better the principals of chosen electronic circuits and electronic parts via this course. To certify the circuits and the parts we should use a simulation programme. The course is based on the course, which already exists. The existing course was adjusted and completed with other inovative elements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zeman - ved..pdfPosudek vedoucího práce77,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zeman - opon..pdfPosudek oponenta práce82,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zeman - prot..pdfPrůběh obhajoby práce36,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5881

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.