Title: Výukový materiál Analogové prvky a systémy
Other Titles: Tutorial Analog elements and systems
Authors: Zeman, Pavel
Advisor: Michalík, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5881
Keywords: výukový kurz;analogové prvky a systémy;lineární prvky;operační zesilovač
Keywords in different language: training course;analog components and systems;linear elements;operational amplifier
Abstract: Hlavním cílem této diplomové práce, je přepracování a doplnění již vytvořeného elektronického výukového kurzu na předmět analogové prvky a systémy, který se vyučuje na Katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Pomocí kurzu by studenti měli lépe pochopit principy vybraných elektronických obvodů a elektronických součástek. K ověření jejich vlastností by mělo být využíváno simulačního programu. Kurz vychází z již vytvořeného kurzu pro uvedený předmět, který byl upraven, a jsou dodány další inovující prvky.
Abstract in different language: The main aim of this dissertation is to rewrite and to complete an electronic teaching course. This course already exists and is used for a subject called analogical elements and systems. The subject is taught at West Bohemian university in Pilsen, Faculty of Education, department of computer and didactical technology. Students should understand better the principals of chosen electronic circuits and electronic parts via this course. To certify the circuits and the parts we should use a simulation programme. The course is based on the course, which already exists. The existing course was adjusted and completed with other inovative elements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Zeman - ved..pdfPosudek vedoucího práce77,05 kBAdobe PDFView/Open
Zeman - opon..pdfPosudek oponenta práce82,83 kBAdobe PDFView/Open
Zeman - prot..pdfPrůběh obhajoby práce36,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5881

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.