Název: Institut státního občanství ČR a srovnání s Ruskou federací
Další názvy: The institute of state citizenship in comparison with Russian federation
Autoři: Reznichenko, Volodymyr
Vedoucí práce/školitel: Pezl, Tomáš
Oponent: Tomeš, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5888
Klíčová slova: občanství;vývoj;dvojí občanství;řízení o udělení občanství;Ruská federace
Klíčová slova v dalším jazyce: citizenship;development;dual citizenship;procedure for granting citizenship;Russian federation
Abstrakt: Práce se zabývá rozborem institutu státního občanství v České republice. Obsahuje historický průřez od roku 1918 až po současnou právní úpravu. Dále se autor věnuje jednotlivým způsobům jeho nabývání a pozbývání, dvojímu občanství a řízení o udělení českého občanství. V části věnované Ruské federaci zmiňuje historický vývoj institutu v bývalém SSSR a rozebírá současnou platnou právní úpravu.V závěru práce zhodnotí právní úpravu v obou státech a přístup k občanům.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is devoted to analysis of the state citizenship institute. It contains historical development of the meaning since 1918 till the current legal changings. Then the author analyses the ways of acquisition and loss of citizenship, the questions of dual citizenship, prcedure for granting citizenship of the Czech republic.In the chapters devoted to the Russian Federation we try to investigate the historical development od this problem in the former USSR and the valid modern laws,concerning the problems of citizenship. In conclusion we evaluate the legislation of both states and relationships between the states and citizens.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMKA - HOTOVO.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Reznichenko - PE.pdfPosudek vedoucího práce162,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Reznichenko TO.pdfPosudek oponenta práce592,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Reznichenko.pdfPrůběh obhajoby práce339,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5888

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.