Název: Ústavní pojetí práv k výsledkům tvůrčí duševní činnosti v LZPS s přihlédnutím k zákonné konkretizaci
Další názvy: Institutional meaning of rights to the result of creative spiritual working in Declaration of basic rights and freedoms with a respect to lawfully concrete
Autoři: Šoltýs, Róbert
Vedoucí práce/školitel: Pezl, Tomáš
Oponent: Pokorný, Richard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5889
Klíčová slova: autor;autorské právo;duševní vlastnictví;směrnice Evropské unie
Klíčová slova v dalším jazyce: author;authors right;intelectual property;direction European union
Abstrakt: V mojej práci sa budem snažiť rozpracovať aktuálnu českú úpravu práva duševného vlastníctva s poukázaním takisto na európske smernice, ktoré sa stávajú súčasťou právneho poriadku v procese harmonizácie komunitárneho práva s národným právom všetkých členských štátov Európskej únie.
Abstrakt v dalším jazyce: In diploma work i would like to develop actual czech adaptation of intelectual property with directions of EU,which become a part of law rule in process of harmonization communitaire law with national law of all states European union
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_RobertSoltys_III_2012.pdfPlný text práce518,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soltys 3 - PE.pdfPosudek vedoucího práce172,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soltys 3 - PO.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soltys prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5889

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.