Název: Porovnání románů Michala Viewegha a jejich filmového zpracování
Další názvy: A Comparison of Michal Viewegh´s Novels and their Film Adaptations
Autoři: Sazamová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Staněk, Jiří
Oponent: Viktora, Viktor
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5891
Klíčová slova: Michal Viewegh;román;film;komparace
Klíčová slova v dalším jazyce: Michal Viewegh;novel;film;comparison
Abstrakt: Cílem této práce je porovnání vybraných knižních předloh Michala Viewegha s jejich filmovým zpracováním. Práce se skládá ze tří hlavních částí. První část se zabývá analýzou struktury textu, druhá část je zaměřena na filmové zpracování děl a ve třetí je porovnávána literatura s filmem. Součástí práce je také srovnání úryvků scénářů s literárními předlohami. V práci jsou zmíněny některé pojmy, které se týkají základů filmové řeči, nebo názory literárních kritiků na vybraná díla.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this work is to compare selected novels by Michal Viewegh with their movie adaptations. The work consists of three main parts. The first part analyzes the structure of the texts, the second part focuses on the movie adaptation of the work and in the third section compares the fiction with the actual film. The work also includes comparisons of passages from screenplays with literary models. In the bachelor work some terms are mentioned which relate to the foundation of movie language or to the opinions of literary critics on the selected works.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sazamova.pdfPlný text práce546,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sazamova.pdfPosudek vedoucího práce189,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).sazamova.pdfPosudek oponenta práce175,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).sazamova.pdfPrůběh obhajoby práce152,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5891

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.