Title: Porovnání románů Michala Viewegha a jejich filmového zpracování
Other Titles: A Comparison of Michal Viewegh´s Novels and their Film Adaptations
Authors: Sazamová, Lucie
Advisor: Staněk, Jiří
Referee: Viktora, Viktor
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5891
Keywords: Michal Viewegh;román;film;komparace
Keywords in different language: Michal Viewegh;novel;film;comparison
Abstract: Cílem této práce je porovnání vybraných knižních předloh Michala Viewegha s jejich filmovým zpracováním. Práce se skládá ze tří hlavních částí. První část se zabývá analýzou struktury textu, druhá část je zaměřena na filmové zpracování děl a ve třetí je porovnávána literatura s filmem. Součástí práce je také srovnání úryvků scénářů s literárními předlohami. V práci jsou zmíněny některé pojmy, které se týkají základů filmové řeči, nebo názory literárních kritiků na vybraná díla.
Abstract in different language: The goal of this work is to compare selected novels by Michal Viewegh with their movie adaptations. The work consists of three main parts. The first part analyzes the structure of the texts, the second part focuses on the movie adaptation of the work and in the third section compares the fiction with the actual film. The work also includes comparisons of passages from screenplays with literary models. In the bachelor work some terms are mentioned which relate to the foundation of movie language or to the opinions of literary critics on the selected works.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sazamova.pdfPlný text práce546,5 kBAdobe PDFView/Open
sazamova.pdfPosudek vedoucího práce189,12 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).sazamova.pdfPosudek oponenta práce175,54 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).sazamova.pdfPrůběh obhajoby práce152,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5891

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.