Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorChýlová, Helena
dc.contributor.authorMareš, Václav
dc.contributor.refereePasáčková, Eva
dc.date.accepted2012-05-31
dc.date.accessioned2013-06-19T07:00:36Z-
dc.date.available2011-06-09cs
dc.date.available2013-06-19T07:00:36Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-05
dc.identifier46781
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5892
dc.description.abstractVe své bakalářské práci se zabývám vyjadřováním expresivity v internetových bulvárních denících, a to konkrétně: Ahaonline.cz, Blesk.cz, Super.cz. Pro teoretické členění expresivity jsem vycházel z práce Jaroslava Zimy: Expresivita slova v současné češtině. Ze zmíněných bulvárních deníků jsem excerpoval určitý vzorek a ten analyzoval. Pro některé doklady expresivity jsem definoval nové, své vlastní skupiny vzniku expresivity. Nakonec jsem určil nejčastěji užívaný typ expresivity a nejfrekventovanější skupiny vzniku expresivity.cs
dc.format55 s., 6 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectexpresivitacs
dc.subjectbulvárcs
dc.subjectinternetové bulvární deníkycs
dc.subjectexpresivita kombinovanács
dc.titleVyjadřování expresivity v současných internetových, bulvárních denícíchcs
dc.title.alternativeExpression of Affective Meaning of Words in Current Internet Tabloid Journalsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra českého jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn my bachelor thesis I dealt with the expression of affective and voluntary symptom of words, which are used in internet tabloid journals. Particularly on these servers: Ahaonline.cz, Blesk.cz, Super.cz. For dividing and explanations of theoretical terms I used the work of Jaroslav Zima, which is called "Expresivita slova v současné češtině" and it is the best work about affective meaning of words.I made up my own classes, some new, which were missing in Zima's work and I determined the most common kind of affective words in internet tabloid journals.en
dc.subject.translatedaffective wordsen
dc.subject.translatedtabloiden
dc.subject.translatedinternet tabloid journalsen
dc.subject.translatedexpressivityen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MaresVaclavBP.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
mares.pdfPosudek vedoucího práce220,97 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).mares.pdfPosudek oponenta práce563,11 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).mares.pdfPrůběh obhajoby práce156,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5892

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.