Název: Využití palivových článků v terciárním sektoru
Autoři: Morte, Michal
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2012, č. 1, NZEE 2011.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: článek
konferenční příspěvek
article
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo1_2012/r6c1c8.pdf
http://hdl.handle.net/11025/5895
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: palivový článek;terciární sektor;obnovitelné zdroje energie
Klíčová slova v dalším jazyce: fuel cell;tertiary sector;renewable energy resources
Abstrakt: Hlavním tématem článku je nástin masivnějšího využití palivových článků v terciárním sektoru (domácnosti,služby, malé provozovny). V úvodní části je naznačen posun ve vymezení oblasti obnovitelných zdrojů v zákonodárství EU, a následně je popsán průmyslový „stand-alone“ systém s obnovitelnými zdroji energie a s akumulací přebytečné energie do vodíku a jeho možné aplikace ve zmenšeném měřítku v terciárním sektoru.
Abstrakt v dalším jazyce: A possibility of massive utilization of fuel cells in tertiary sector is the main topic of the article. It starts with description of the shift in a definition of the extent of renewables (RES), then continues with a description of large „stand-alone“ RES system with accumulation of hydrogen, and in the end this system is, on a reduced scale, transformed to applications in tertiary sector.
Práva: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 - NZEE 2011 (2012)
Číslo 1 - NZEE 2011 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r6c1c8.pdf153,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5895

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.