Název: K některým problémům využití orální historie ve výuce
Další názvy: Marriage among Bedouin's Rwala tribes
Autoři: Morávková, Naděžda
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2012, roč. 2, č. 2, s. 46-55.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrVzVkR2RfV0JJQTg/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/6106
ISSN: 1846-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: didaktika moderních dějin;orální historie;Československo;socialismus
Klíčová slova v dalším jazyce: didactics of modern history;oral history;Czechoslovakia;socialism
Abstrakt: Tento dokument se zabývá etickými aspekty orální historie jako metody vyučování školního dějepisu. Autorka vychází ze svých zkušeností a zkušeností týmu spolupracovníků z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zkušenosti jsou spojeny zejména s výukou moderních dějin, historii socialismu v někdejším Československu a historii druhé světové války. Autorka také uvádí několik tipů, jak zvládat etické problémy výuky moderních dějin metodou orální historie ve školní praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper deals with the ethical aspects of oral history methods in teaching at school. The author based on his experience and knowledge of the team of colleagues from the Center for Oral History, Department of History, University of the West Bohemia points out some of the difficulties of implementing teaching methods. The experience is mainly linked to the teaching of modern history, the history of socialism in the former Czechoslovakia and the history of World War II. The author also gives some tips on how to manage ethical controversies in the use of oral history in the schools face practice.
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 2, č. 2 (2012)
Články / Articles (KHI)
Roč. 2, č. 2 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
moravkova.pdfPlný text130,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6106

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.