Název: Iniciační rituál - téma historické či etnologické?
Další názvy: Initiatory ritual - ethological or historical theme?
Autoři: Východská, Helena
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2012, roč. 2, č. 2, s. 56-66.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrVzVkR2RfV0JJQTg/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/6108
ISSN: 1848-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: náboženství;mytologie;křesťanství;iniciační rituály;smyslové vnímání
Klíčová slova v dalším jazyce: religion;mythology;christianity;initiation rituals;sensory perception
Abstrakt: Esej se zabývá kategorizací a různými hledisky zkoumání a pochopení iniciačních rituálů. Hlavním cílem autorky bylo vystihnout interdisciplinární pojetí této problematiky, které tvoří a zároveň stírá hranici mezi historií posvátnosti a etnologií.
Abstrakt v dalším jazyce: This essay describes the categorization and different viewpoints of research and understanding of the initiation rituals. Author’s main aim is to depict the interdisciplinary conception of this issue which forms and also fades away the line between history of sanctity and ethnology.
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 2, č. 2 (2012)
Články / Articles (KHI)
Roč. 2, č. 2 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vychodska.pdfPlný text171,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6108

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.