Název: Metoda oral history ve výzkumu dějin moderní historiografie
Další názvy: The Method of oral history research in the history of modern historiography
Autoři: Morávková, Naděžda
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2012, roč. 2, č. 1, s. 6-13.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrRXlUNW9WcTNXZDA/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/6119
ISSN: 1835-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: orální historie;historiografie;narativity;memoáry;biografický výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: oral history;historiography;narrativities;memoirs;biographical research
Abstrakt: Příspěvek si klade za cíl nastínit některá specifika a úskalí při používání orální historie coby jednoho ze zdrojů informací při výzkumu moderní historiografie v českém prostředí. Autorka k závěrům a zobecněním dospěla na základě svého několikaletého bádání.
Abstrakt v dalším jazyce: The paper aims to outline some specifics and difficulties in using oral history as a source of information in the research of modern historiography in the Czech environment. The author of the conclusions and generalizations reached on the basis of its several years of research.
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 2, č. 1 (2012)
Články / Articles (KHI)
Roč. 2, č. 1 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
moravkova.pdfPlný text90,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6119

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.