Title: Metoda oral history ve výzkumu dějin moderní historiografie
Other Titles: The Method of oral history research in the history of modern historiography
Authors: Morávková, Naděžda
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2012, roč. 2, č. 1, s. 6-13.
Issue Date: 2012
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrRXlUNW9WcTNXZDA/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/6119
ISSN: 1835-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: orální historie;historiografie;narativity;memoáry;biografický výzkum
Keywords in different language: oral history;historiography;narrativities;memoirs;biographical research
Abstract: Příspěvek si klade za cíl nastínit některá specifika a úskalí při používání orální historie coby jednoho ze zdrojů informací při výzkumu moderní historiografie v českém prostředí. Autorka k závěrům a zobecněním dospěla na základě svého několikaletého bádání.
Abstract in different language: The paper aims to outline some specifics and difficulties in using oral history as a source of information in the research of modern historiography in the Czech environment. The author of the conclusions and generalizations reached on the basis of its several years of research.
Appears in Collections:Roč. 2, č. 1 (2012)
Články / Articles (KHI)
Roč. 2, č. 1 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
moravkova.pdfPlný text90,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.