Název: Dva studentské didaktické projekty s využitím metody orální historie pro výuku
Další názvy: Two student´s educational projects using the method of oral
Autoři: Prunerová, Dana
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2012, roč. 2, č. 1, s. 45-61.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrRXlUNW9WcTNXZDA/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/6121
ISSN: 1837-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: orální historie;didaktická pomůcka;projekty
Klíčová slova v dalším jazyce: oral history;didactic tool;projects
Abstrakt: Základním cílem orální historie je záznam a analýza ústních svědectví. Učitelé dějepisu však často přemýšlejí o použití metody orální historie hlavně jako o procesu, jak vést žáky k rozhovorům s lidmi (obvykle rodiči, prarodiči, sousedy a místními osobnostmi) o konkrétní události nebo životní zkušenosti. Tím je orální historie vnímána jako užitečné, ale v podstatě jen možné doplnění studia v kurikulu dějepisu s omezením převážně na sociální nebo dokonce místní historii. Metoda orální historie je v naší didaktice dějepisu velmi mladá. A právě její neokoukanost a zároveň velký prostor pro invenci, který tato metoda skýtá, mě přiměl k úvaze o vhodnosti zvolení si metody orální historie pro hlubší praktický výzkum. Zaměřila jsem se nejen na aplikaci dosavadních zkušenosti a praktik, které vedou k dosažení maximální efektivity zmíněné metody, ale zároveň jsem provedla výzkum, který by ověřil, nakolik je tato metoda v současné době využívána učiteli, jaké z jejich pohledu skýtá nástrahy a jaké naopak přináší benefity nejen učitelům, ale hlavně samotným žákům. Praktické využití využití navržených projektů jsem pak sama aplikovala při své výuce na plzeňském Gymnáziu Luďka Pika.
Abstrakt v dalším jazyce: The following metodological paper is focused on the practical application of the method and its practical use in the higher degree of elementary schools. As an introduction the practical part begins by with the chapter about the possibilities of oral history usage ing in the elementary schools with its general advantages and disadvantages. The following two projects are offering offer the way how to possibly use the method possibly. The Project No.1 was implicated at school to verify its effectiveness and the results that are reflected in the next chapter. The project is founded basically on the work with work sheet and video tape with the evidence of a really emotionally strong moment of the Czech history – narrator’s memories for the Lidice´s holocaust and cremation. The Project No. 2 offers a way of use of the oral history by the direct contact with the narrator. The project is called “The town Plzeň in the past and nowadays“. The task of scholars is to communicate with the public narrators and collect as much as possible information/memories about the past face of Plzeň as possible to have an evidence for the comparison ng. The practical part continues by a research about the nowadays current use of the method by elementary school teachers with the particular results. The teachers react for 5 simple questions about the oral history and evaluate its advantages and disadvantages coming from the practical experience. In conclusion there were compared the setted goals compared with the accomplished information and results to generalize the outcome as a whole.
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 2, č. 1 (2012)
Roč. 2, č. 1 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Prunerova.pdfPlný text1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6121

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.