Title: Orální historie a biografie v dějinách dějepisectví dvacátého století
Other Titles: Oral history and the biographies of the history of historiography in the twentieth century
Authors: Morávková, Naděžda
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2011, roč. 1, č. 1, s. 31-43.
Issue Date: 2011
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrM08weDJIclpSY21HUFBtcUp2d1lIQQ/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/6132
ISSN: 1808-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: orální historie;historiografie;vědecký establishment;biografie
Keywords in different language: oral history;historiography;scientific establishment;biography
Abstract: Autorka tohoto textu používá metodu orální historie a vyprávěné biografie ve výzkumu české marxistické historiografie. Zaměřuje se na rozhovory se zajímavými historiky, získává, shromažďuje a interpretuje jejich vzpomínky. Komparací s dostupnými archivními prameny a se studiem prací těchto historiků se snaží o vytváření textů, které mohou být stavebními kameny pro budování obrazu české poválečné historiografie, její osobitosti, úskalí a rozmanitosti. Tento text poukazuje na specifika a problémy metody a snaží se předložit zkušenosti, jež mohou sloužit dalším badatelům v této oblasti.
Abstract in different language: This contribution attempts to communicate some experience of the authoress's own research. She uses the oral history method in research Czech Marxist historiography. The authoress focuses on the interesting historians biographies, collects and extracts a history memories. Then she compares it with traditional sources and with texts of these scientists and provides biographies Czech post-war historians. This text points out the specifics and problems such type of research, based mainly on the oral methodology. Experiences are generalized to the overall observations and recommendations.
Appears in Collections:Roč. 1, č. 1 (2011)
Články / Articles (KHI)
Roč. 1, č. 1 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moravkova.pdfPlný text154,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6132

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.