Název: Orální historie a biografie v dějinách dějepisectví dvacátého století
Další názvy: Oral history and the biographies of the history of historiography in the twentieth century
Autoři: Morávková, Naděžda
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2011, roč. 1, č. 1, s. 31-43.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrM08weDJIclpSY21HUFBtcUp2d1lIQQ/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/6132
ISSN: 1808-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: orální historie;historiografie;vědecký establishment;biografie
Klíčová slova v dalším jazyce: oral history;historiography;scientific establishment;biography
Abstrakt: Autorka tohoto textu používá metodu orální historie a vyprávěné biografie ve výzkumu české marxistické historiografie. Zaměřuje se na rozhovory se zajímavými historiky, získává, shromažďuje a interpretuje jejich vzpomínky. Komparací s dostupnými archivními prameny a se studiem prací těchto historiků se snaží o vytváření textů, které mohou být stavebními kameny pro budování obrazu české poválečné historiografie, její osobitosti, úskalí a rozmanitosti. Tento text poukazuje na specifika a problémy metody a snaží se předložit zkušenosti, jež mohou sloužit dalším badatelům v této oblasti.
Abstrakt v dalším jazyce: This contribution attempts to communicate some experience of the authoress's own research. She uses the oral history method in research Czech Marxist historiography. The authoress focuses on the interesting historians biographies, collects and extracts a history memories. Then she compares it with traditional sources and with texts of these scientists and provides biographies Czech post-war historians. This text points out the specifics and problems such type of research, based mainly on the oral methodology. Experiences are generalized to the overall observations and recommendations.
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 1, č. 1 (2011)
Články / Articles (KHI)
Roč. 1, č. 1 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Moravkova.pdfPlný text154,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6132

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.